power-lines-g87d07deaa_1280

Distributoři dostávají první žádosti na sdílení elektřiny v bytových domech

14. 3. 2023

Publikované články

,

Energetičtí distributoři dostávají první žádosti na sdílení elektřiny v bytových domech. Zatím jde podle nich o jednotky případů po celé republice. Elektřinu vyrobenou například fotovoltaickou elektrárnou mohou domy od letošního roku rozdělovat mezijednotlivé domácnosti. Sdílení elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi v bytových domech povolil v závěru loňského roku Energetický regulační úřad (ERÚ). Společnost ČEZ zatím od začátku letošního roku přijala osm žádostí na sdílení elektřiny v bytovém domě, a to napříč republikou – z menších obcí i větších měst.

Společnost ČEZ zatím od začátku letošního roku přijala osm žádostí na sdílení elektřiny v bytovém domě, a to napříč republikou – z menších obcí i větších měst. „Úplně první žádost jsme obdrželi hned 1. ledna 2023,“ řekla mluvčí Soňa Holingerová. Podle ní jde většinou zatím o malé bytové domy se dvěma až šesti byty, které jsou v majetku jednoho vlastníka. Žádosti přicházejí také od majitelů dvougeneračních rodinných domů, kde jsou dva nebo tři elektroměry. Ve všech případech byly podle Holingerové fotovoltaické elektrárny zprovozněny už dříve, a to v rámci jednoho z odběrných míst.

ČEZ musel podle mluvčí pro vyřízení žádostí upravit své interní procesy, a to jak v oblasti příjmu, evidence a zpracování žádostí, tak i při fakturaci nebo při montáži a výměně elektroměrů. Důvodem je skutečnost, že všechna odběrná místa, která jsou součástí sdílení, musí být osazena průběhovým měřením. Zprovoznění sdílení elektřiny si podle Holingerové dále vyžádalo úpravy IT systémů a webových stránek.

První žádost o sdílení v bytovém domě dostala také distribuční společnost EG.D, která patří do skupiny E.ON. Další velká společnost Pražská energetika zatím žádnou žádost neeviduje, některé systémy pro jejich zprovoznění a připojení k sítí už má ovšem otestované a další prověřuje. „Pokud by se nějaké žádosti objevily, jsme připraveni je přijmout a schválit prakticky obratem,“ dodal mluvčí Karel Hanzelka.

Sdílení elektřiny v bytových domech mezi jednotlivými domácnostmi umožňuje od letoška vyhláška ERÚ. Úřad tím konkrétně umožnil sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou prodávány také přebytky v domě nespotřebované elektřiny z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele. To podle úřadu umožní přístup jen pro ty domácnosti, které o něj projevily zájem. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne.

„V praxi to pro obyvatele bytového domu znamená možnost ušetřit na nákladech za elektřinu pomocí sdílení energie ze zdroje instalovaného v (nebo na) domě, kde žijí. Základní podmínkou ovšem je, aby instalaci takového komunitního zdroje schválili vlastníci bytů. Nejčastěji půjde o SVJ, obec nebo družstvo. Následně je nutné získat souhlas s připojením takového zdroje od distribuční společnosti,“ popsali postup Marc Müller a Michal Fógel z advokátní kanceláře bpv Braun Partners. Upozornili na nutnost domluvy na tzv. alokačním klíči, což je procentní poměr, v jakém bude členům této komunity rozdělována vyrobená elektřina z komunitního zdroje.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií