Covid Praha – Záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB)

12. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

COVID PRAHA – ZÁRUČNÍ PROGRAM ČESKOMORAVSKÉ
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÉ BANKY (ČMZRB)
Po úvěrovém programu COVID a záručním programu COVID II, které však kvůli
spolufinancování z fondů Evropské unie pro méně rozvinuté regiony nebyly přístupné pro
podnikatele se sídlem v Praze, přichází Českomoravská záruční a rozvojová banka se záručním
programem COVID Praha. Dne 16. dubna 2020 schválila rada Magistrátu hlavního města Prahy
rozsah výzvy COVID Praha v rámci operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR).
Pro koho je tento program vhodný?
Pro všechny malé a střední pražské podnikatele (tj. podnikatele zaměstnávající maximálně 245
zaměstnanců s ročním obratem nepřesahujícím 50 milionů Euro nebo s bilanční sumou roční
rozvahy nepřesahující 43 milionů Euro), kteří byli zasaženi korona-virovou pandemií.
Co je předmětem programu?
Poskytování záruk pro bankovní úvěry společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Na
tento program je vyčleněno 600 milionů korun českých.
Jaké jsou podmínky záruk v rámci programu?
 Záruka ČMZRB až do výše 80% jistiny bankovního úvěru
 Výše zaručovaného úvěru až do 15 milionů korun českých
 Finanční příspěvek na úhradu úroků až do 1 milionů korun českých
 Ručení až na 3 roky
Co bude z programu financováno?
 Náklady na mzdy a energie
 Platby za nájemné
 Úhrady dodavatelsko-odběratelských faktur
 Předfinancování pohledávek
 Pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku
Kdy může být podána žádost?
Od úterý 21. dubna 2020 prostřednictvím elektronické podatelny https://epodatelna.cmzrb.cz/. Výzva bude vyhlášena 20. dubna 2020 na webových stránkách ČMZRB
www.cmzrb.cz. Je třeba upozornit, že finanční zdroje tohoto programu jsou limitované a z
tohoto důvodu je příjem žádostí časově omezen. Žádosti v rámci předcházejícího Programu
COVID II byly přijímány pouze 2 dny. U tohoto programu lze předpokládat, že lhůta pro
podání žádostí bude obdobná.
NEWSFLASH 4/2020 VII
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
COVID PRAHA – ZÁRUČNÍ PROGRAM ČESKOMORAVSKÉ
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÉ BANKY (ČMZRB)
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 4/2020 VII
Jaké podklady potřebujete pro podání žádosti?
Pro podání žádosti je nutné mít především potvrzení o poskytnutí úvěru od banky
spolupracující s ČMZRB. Je doporučeno začít jednat s bankami o úvěru již nyní, jelikož
poskytnutí úvěru může také pár dní trvat.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
29. 4. 2019

bpv BRAUN PARTNERS znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 12. 2020

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici dvou retail parků od společnosti Mitiska REIM

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 3. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS v rámci aliance bpv LEGAL poskytovala právní poradenství První novinové společnosti a.s.