Covid-Nájemné – 2.výzva

7. 10. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

COVID – NÁJEMNÉ – 2. VÝZVA
[update 21. 10. 2020]
Program COVID-Nájemné, který byl představen již v létě tohoto roku, znovu podpoří
podnikatele, jejíchž provoz byl omezen v důsledku pandemie Covid-19. Vláda totiž schválila
vytvoření druhé výzvy tohoto programu na podporu podnikatelů; druhá výzva byla zveřejněna
16. října 2020.
Způsobilý žadatel je podnikatele (fyzická nebo právnická osoba) podle živnostenského zákona,
který užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy účinné před 1. července 2020.
Shrnutí nejdůležitějších podmínek programu:
 příspěvek ve výši 50 % nájemného bude poskytnut na červenec, srpen a září 2020 a
vyplacen po skutečném zaplacení nájemného;
 maximální výše podpory činí 10 milionů korun na jednoho žadatele (Příspěvky z programu
z výzvy 1 a výzvy 2 se nesčítají) s tím, že je nutné vzít v úvahu Dočasný rámec Evropské
Komise ve výši 800.000 EUR – podnikatel musí kontrolovat, že tento rámec nepřekročil;
 příspěvek bude poskytnut, i když pronajímatel neposkytne slevu na nájemném, jak
vyžadovala 1. výzva.
V rámci druhé výzvy k programu COVID – Nájemné se mohou přihlásit následující podniky:
 Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.);
 Hudební, taneční a herní kluby a podobné společenské kluby a diskotéky;
 Kina;
 Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy;
 Komerčně provozovaná koupaliště (plavecké bazény, bazény pro kojence a batolata,
brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, kromě bazénů sloužících
k lékařským účelům poskytovaných poskytovatelem zdravotních služeb;
 Zoologické zahrady;
 Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária
a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID
– Kultura);
 Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné
zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení
poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování.
NEWSFLASH 10/2020 IV
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
COVID – NÁJEMNÉ – 2. VÝZVA
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
Žádosti o přiznání podpory je možné podávat online na portále AIS MPO (dostupný zde:
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default) v období od 21. října 2020 do 21- ledna 2021.
Pokud se žadatel registroval na portále již v první výzvě programu, nemusí tak učinit znovu a
může tedy žádost o podporu podat rovnou s údaji, které jsou v systému už zaregistrovány.
NEWSFLASH 10/2020 IV

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 6. 2021

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupovala prodávající při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
20. 12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: již třetí úspěch před odvolacím soudem ve věci recyklačních poplatků