bpv BRAUN PARTNERS A VÝPLATY ZISKU PRO FIRMY

15. 2. 2016

Tiskové zprávy

bpv BRAUN PARTNERS A VÝPLATY ZISKU PRO FIRMY

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS společně s vydavatelstvím Economia uspořádala dne 4.2. 2016 odborný seminář na téma „Výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů“. Majitelé a statutární orgány firem, finanční ředitelé a jiní manažeři se sešli, aby se dozvěděli více o obecných aspektech výplaty zisku. Seminář představil posluchačům zejména možnosti rozdělování zisku a vlastního kapitálu společníkům i jiným osobám, nepeněžitou dividendu nebo problematiku tantiém. Velký zřetel byl kladen na otázky odpovědnosti statutárních orgánů a na daňové souvislosti.

Jednotlivými tématy semináře formou interaktivní diskuze provázel zástupce advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS, advokát a partner pan Mgr. David Vosol, M.B.A, společně s advokátem kanceláře panem Mgr. Martinem Círem. Související aktuální daňové aspekty výplaty zisku všem přítomným osvětlil pan Ing. Vitězslav Wajtr ze stejné kanceláře.

Účastníci semináře kladně hodnotili erudovanost daných lektorů a jejich interaktivní přístup u probíraných témat, kteří jednotlivé oblasti v rámci diskuze bravurně propojili jak z právního, tak ekonomického a daňového hlediska.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv- bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
25. 1. 2021

Kateřina Trzaska a Adam Stawaritsch novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 4. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

GDPR se není třeba obávat

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
10. 1. 2019

Miroslav Dudek rozšířil řady partnerů advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS