BPV BRAUN PARTNERS NABÍZÍ SVÝM KLIENTŮM SLUŽBY EXTERNÍHO POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

30. 5. 2017

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 30.5.2017

bpv BRAUN PARTNERS
BPV BRAUN PARTNERS NABÍZÍ SVÝM KLIENTŮM SLUŽBY EXTERNÍHO

POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ukládá také českým společnostem od 25. 5. 2018 povinnost zřídit speciální funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento tzv. inspektor ochrany osobních údajů ve společnosti dohlíží na to, že se s osobními údaji zaměstnanců a zákazníků nakládá v souladu s daným nařízením a je kontaktní osobou pro Úřad pro ochranu osobních údajů. Daná osoba má povinnost ve své funkci sbírat informace pro další zpracovávání osobních údajů, analyzovat je, kontrolovat shodu interního zpracovávání s právní úpravou, poskytovat rady a vydávat doporučení pro danou společnost. Nová funkce pověřence se týká každé společnosti, která jako jednu ze svých hlavních činností provádí monitorování osob nebo která zpracovává citlivé osobní údaje ve větším rozsahu, a to jak v soukromém, tak i státním sektoru.

Pověřencem se může stát jak vlastní zaměstnanec společnosti, tak externě spolupracující osoba nebo organizace. Ke jmenování do funkce pověřence dochází splněním kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce, na základě prokázaných odborných právních znalostí a příslušné praxe v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec musí mít také znalosti v oblasti národní a evropské legislativní úpravy ochrany osobních údajů a v neposlední řadě by se měl dobře orientovat ve firemní struktuře dané společnosti.

bpv BRAUN PARTNERS nejen vykonáváním funkce externího pověřence, ale i požadovanou právní asistencí klientům, zaměstnávající svého vlastního pověřence, doplňuje svou nabídku právního poradenství v oblasti ochrany osobních dat a rozšiřuje tak portfolio služeb související s efektivní implementací nového nařízení do struktur společnosti. „Využitím služby externího pověřence klientovi odpadá finanční zátěž způsobená náklady spojenými strvalým zaměstnáním vlastního pracovníka,“ komentuje jednu z výhod užití služby externího pověřence Gabriela Jiráková, advokátka kanceláře.

Gabriela Jiráková se aktuálně stala certifikovaným profesionálem v oblasti GDPR a pro klienty bpv BRAUN PARTNERS vykonává funkci tzv. externího pověřence. Nově se také stala členkou pracovní skupiny Úřadu vlády ČR pro legislativu v oblasti ochrany osobních údajů.

Klienti bpv BRAUN PARTNERS tak mají, současně s možností využití nabízené kompletní právní expertízy, analýz šitých na míru a poskytovaných školení, k dispozici nepřetržité aktuální informace o legislativních změnách v oblasti ochrany osobních údajů.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 35 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, life sciences, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými soudy a při arbitrážích. Další informace naleznete na stránkách www.bpv- bp.com.

Kontakt:
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 8. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala investičnímu fondu Conseq Realitní při akvizici obchodního centra Opatovská

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
2. 12. 2019

bpv BRAUN PARTNERS poskytli poradenství fondu z portfolia společnosti Aventicum Real Estate v souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením hotelu Marriott Praha

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren