Lucie Kalašová

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

OF COUNSEL CZ

Lucie Kalašová ako Of Counsel v bpv BRAUN PARTNERS v Prahe vedie oblasť pracovného práva a ochrany osobných údajov. Špecializuje sa aj na poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva a na zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch. Prestížne medzinárodné ratingové publikácie Chambers Europe a European Legal 500 odporúčajú Luciu ako odborníčku na pracovné právo a ochranu osobných údajov. Lucie Kalašová sa aktívne venuje aj publikačnej činnosti a prednášaniu. Je členkou poradných orgánov pre študijnú a legislatívnu činnosť v Českej advokátskej komore - Sekcia pre IT a GDPR a Sekcia pre pracovné právo. S Nakladateľstvom C.H.BECK spolupracuje na projekte IUS FOCUS, kde pravidelne komentuje vybranú pracovnoprávnu judikatúru Najvyššieho súdu i Ústavného súdu.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms Logo Chambers 2021

Jazykové znalosti

Čeština, nemčina, angličtina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita v Passau, Nemecko (LL.M., 2007)
Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni (JUDr., 2007)
Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni (Mgr., 2006)
Právnická fakulta, Univerzita v Passau, Nemecko (Erasmus, 2004)
Filozofická fakulta, Technická univerzita v Chemnitzi, Nemecko (SS, 2003)


Prax

Od 2007bpv Braun Partners

Rôzne

Členka ČAK


 

Vybrané publikácie