V roce 2021 má jít z rozpočtu na podporu POZE 27 miliard

5. 9. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Dne 30. července 2020 zveřejnila vláda České republiky návrh nařízení o stanovení
prostředků státního rozpočtu na financování provozní podpory podporovaných zdrojů
energie podle zákona č. 165/2012 pro rok 2021 („Návrh“).
Návrh počítá se zvýšením dotace ze státního rozpočtu pro financování podpory POZE z 26,185 mld. CZK
pro rok 2020 na 27 mld. CZK pro rok 2021. Jedná se o dosud nejvyšší dotaci ze státního rozpočtu pro
provozní podporu POZE podle zákona č. 165/2012 Sb.:
Vláda má povinnost schválit a vydat nařízení do 30. září 2020. Na základě vládního nařízení následně
Energetický regulační úřad stanoví v cenovém rozhodnutí složky ceny elektřiny na podporu elektřiny z
podporovaných zdrojů energie.
Jak uvádí důvodová zpráva k Návrhu, zvýšení státní dotace je reakcí na zvyšující se náklady na
financování provozní podpory pro POZE v posledních letech. Od roku 2017 totiž nebyla navyšována
částka dotace ze státního rozpočtu, průběžně se ale zvyšuje počet nových zdrojů s nárokem na podporu
– pouze v období 2017 až 2018 přibylo dalších 114.
Kromě toho je důvodem pravidelné navyšování výše podpory dané ustanovením § 6 zákona č. 180/2005
Sb. a ustanovením § 12 zákona č. 165/2012 Sb., které platí u nepalivových zdrojů (tj. malé vodní elektrárny,
FVE a větrné elektrárny).
Státní rozpočet je nejvýznamnějším zdrojem financování provozní podpory obnovitelných zdrojů a
dalších podporovaných zdrojů energie podle již zmiňovaného zákona, když pokrývá zhruba 60 % ročních
nákladů na podporované zdroje energie. Dalšími zdroji jsou tržby z plateb složky ceny služby distribuční
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, výnosy z dražeb emisních
povolenek a tržby z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
NEWSFLASH 8/2020 I
V ROCE 2021 MÁ JÍT Z ROZPOČTU NA
PODPORU POZE 27 MLD. CZK
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren