wind-turbine-2218457_1280

Státní podpora větrných elektráren

18. 6. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Klíčové aspekty výzvy jsou:

 • výše investice (tedy celkových způsobilých výdajů na projekt – dále jen „CZV“) musí být v následujícím rozpětí: Minimálně 3,070 mil. Kč
 • Maximálně 66,7 mil. EUR
  • Příjemci obdrží podporu ve výši až: Malý podnik až do 65 % CZV
  • Střední podnik až do 55 % CZV
  • Velký podnik až do 45 % CZV
  • Podpořit lze následující výdaje: dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
  • inženýrská činnost
  • projektová dokumentace

Podporu mohou obdržet projekty realizované mimo NUTS 2 CZ01 (region Praha), které boudou dokončeny nejpozději do 30. 11. 2027.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn