electricity-4575187_1280

Státní podpora na kogeneraci

6. 6. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Tento program, platný do 31. prosince 2025, se zaměřuje na nová a modernizovaná zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogeneraci) v České republice.Klíčové aspekty programu:•Rozpočet: 3,2 miliardy eur (75 miliard korun).•Příjemci: Provozovatelé nových nebo modernizovaných vysoce účinných kogeneračníchzařízení, kromě těch, které využívají pevná fosilní paliva, motorovou naftu nebo ropu.•Podpora: Výkupní prémie (bonus) za každou vyrobenou MWh elektřiny poskytovaná podobu 15 let. Výše bonusu je stanovena na základě nabídkových řízení, s výjimkoumalých zařízení (do 1 MWe), kde je částka stanovena administrativně.Podporu obdrží projekty, které umožňují výrobu elektřiny z vysoce účinných kogeneračních zařízení. Projekty s využitím zemního plynu však budou muset buď do roku 2050 podporovaná zařízení buď uzavřít nebo přejít na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny, aby se zabránilo závislosti na zemním plynu.Více ke schválení režimu státní podpory Evropskou Komisí v textu přístupném na internetové stránce:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_24_2849

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 1. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství společnosti IMMOFINANZ při prodeji Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu JET

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 1. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Kappenberger + Braun při prodeji společnosti K + B Expert, s.r.o. slovenské skupině NAY

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
30. 5. 2017

bpv BRAUN PARTNERS nabízí svým klientům služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů