photovoltaic-system-2742302_1280

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie usnadní akcelerační zóny

10. 6. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Dle Ministerstva životního prostředí ČR má přijaté Usnesení umožnit vznik oblastí vhodných pro jednodušší povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie.

Předmětné Usnesení vláda schválila v souvislosti s požadavky, jež pro členské státy vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/24131. Cílem směrnice je zjednodušit a zrychlit administrativní povolovací postupy, jejichž zdlouhavost je jednou z hlavních překážek pro investice do projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, energetické závislosti a cen energie.

Členské státy mají povinnost zajistit, aby příslušné národní orgány přijaly vnitrostátní nástroje, kterými určí oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie do 21. února 2026. Za tímto účelem vláda pověřila příslušné ministry zpracováním aktualizace Politiky územního rozvoje do konce roku 2024 a předložením podnětu ke změně územního rozvojového plánu, tak, aby změna byla vládě předložena do konce roku následujícího.

V praxi by pak povolovací postupy v případě projektů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů, které budou splňovat podmínky stanovené pro dané oblasti, neměly v akceleračních zónách překročit 12 měsíců, zjednodušit by se mělo i posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Povolovací postup pro modernizaci zařízení na výrobu energie, pro nová zařízení s elektrickou kapacitou nižší než 150 kW, pro skladování energie na stejném místě, včetně energetických a tepelných zařízení, jakož i pro jejich připojení k soustavě, pokud se nacházejí v oblastech vhodných pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, pak dle směrnice nesmějí překročit 6 měsíců.

Z lokalit akceleračních zón by měly být vyloučeny lokality spadající do sítě Natura 2000, národní parky a 1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren