photovoltaic-system-2742302_1280

 Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie uľahčia zrýchlené zóny 

10. 6. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Podľa Ministerstva životného prostredia Českej republiky má prijaté Uznesenie umožniť stanovenie oblastí vhodných na jednoduchšie povoľovanie výstavby obnoviteľných zdrojov energie.

Uznesenie schválila vláda v súvislosti s požiadavkami na členské štáty podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2413¹. Cieľom smernice je zjednodušiť a urýchliť administratívne postupy pri vydávaní povolení, ktorých dĺžka je jednou z hlavných prekážok investícií do projektov obnoviteľných zdrojov energie, a prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, energetickej závislosti a cien energie.

Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány do 21. februára 2026 prijali vnútroštátne nástroje na určenie oblastí na urýchlené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Na tento účel vláda uložila príslušným ministrom pripraviť aktualizáciu politiky územného rozvoja do konca roka 2024 a predložiť podnet na zmenu územného plánu tak, aby bola zmena predložená vláde do konca nasledujúceho roka.

V praxi by povoľovacie konania pre projekty obnoviteľných zdrojov energie, ktoré spĺňajú podmienky stanovené pre dané oblasti, nemali v zrýchlených zónach presiahnuť 12 mesiacov a malo by sa zjednodušiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo EIA. Postup udeľovania povolení na modernizáciu zariadení na výrobu energie, na nové zariadenia s elektrickým výkonom nižším ako 150 kW, na skladovanie energie na tom istom mieste vrátane energetických a tepelných zariadení, ako aj na ich pripojenie do siete, ak sa nachádzajú v oblastiach vhodných na zrýchlené zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, nesmie podľa smernice presiahnuť 6 mesiacov.

Lokality, ktoré patria do sústavy Natura 2000, národných parkov a zón 1 a 2 chránených území, by mali byť zo zón zrýchleného využívania vylúčené.

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min

Príručka pre podnikateľov v oblasti preventívnej reštrukturalizácie a využívania poradenských služieb v tejto oblasti

Preventívna reštrukturalizácia je nový spôsob ozdravenie spoločnosti na Slovensku. Jedná sa o konanie, ktorým môže dlžník riešiť svoj hroziaci úpadok, či iné ťažkosti. V rámci tohto konania si dlžník môže s veriteľmi dohodnúť úpravu svojich dlhov

Publikácie
INSOLYEARBOOK2023
23. 11. 2023 | JUDr. Martin Provazník

Slovenská úprava odporovateľných žalôb

Blahoželáme Martinovi Provazníkovi k príprave porovnávacej analýzy pre ročenku 2023 INSOL EUROPE o slovenskom režime odporovateľných žalôb.

Publikované články
Clanky-min
27. 6. 2022 | JUDr. Juraj Gazda

Poslanci v Šaštíně-Strážích chtějí volbu kontrolora, primátor je proti

Desať z 11 poslancov podalo žiadosť, aby primátor zaradil na júnové zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra, informovala poslankyňa MsZ Renáta Medňanská.