Program Antivirus opět v platnosti!

30. 11. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
NEWSFLASH 11/2021 I.
PROGRAM ANTIVIRUS OPĚT V PLATNOSTI
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Zaměstnavatelé budou mít nadále možnost žádat o příspěvek na vyplacené náhrady mezd, a
to v obou (A i B) režimech programu Antivirus.
Režim A programu Antivirus
Vláda dne 29. listopadu 2021 schválila prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28.
února 2022. V rámci tohoto režimu mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na náhradu ke
krytí nákladů, které jim vzniknou výplatou náhrady mezd zaměstnancům za dobu, po kterou jim
byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je
stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci spolu s
odpovídající výší zákonných odvodů). Maximálně je možné žádat o vyplacení příspěvku ve výši
39 000 Kč na zaměstnance za měsíc.
Režim B programu Antivirus
Byl rovněž znovu aktivován i režim B programu Antivirus. Ten na rozdíl od režimu A mohou
využít zaměstnavatelé, kteří:
1. nemůžou fungovat naplno pro významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v
karanténě
2. mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká
součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt);
3. nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po jejich službách či produktech.
Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného. Maximálně je
možné žádat o vyplacení příspěvku ve výši 29 000 Kč na zaměstnance za měsíc. O tento
příspěvek lze žádat za období od 1. listopadu 2021 do 28.2.2022.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
25. 1. 2021

Kateřina Trzaska a Adam Stawaritsch novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 4. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

GDPR se není třeba obávat

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
10. 1. 2019

Miroslav Dudek rozšířil řady partnerů advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS