Od února vstupuje v České republice v platnost zákon o prověřování zahraničních investic

24. 2. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 2/2021 II
OD ÚNORA VSTUPUJE V ČESKÉ REPUBLICE V
PLATNOST ZÁKON O PROVĚŘOVÁNÍ
ZAHRANIČNÍCH INVESTIC
Dne 3. února 2021 vstoupil v platnost zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o
změně souvisejících zákonů, který nabude účinnosti 1. května 2021. Nový zákon reaguje na nařízení
EP a Rady (EU) 2019/452, ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých
zahraničních investic směřujících do Unie.
Ochrana před zahraničními investicemi neplatila v celé EU plošně, avšak mnohé státy, mezi nimiž je i
Německo, Rakousko, Francie či Finsko, již svou právní úpravou zahraniční investice kontrolovaly.
Nový předpis vytváří zákonný základ prověřovat investice plynoucí ze zemí mimo EU, které se
dotýkají bezpečnostních či strategických zájmů ČR. Investice do některých sektorů budou podléhat
předchozímu schválení ze strany MPO. V některých případech bude možný i jejich zpětný zákaz. Z
tohoto důvodu zákon přináší možnosti konzultací, prováděné Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Zahraniční investor se tak v zákonné lhůtě ujistí, zda investice podléhá prověření ze strany
ministerstva či nikoliv.
Jak bylo uvedeno výše, zákon míří především na investice z tzv. třetích zemí. Kontrola však postihne
i investice českých a evropských firem, jejichž mimounijní vlastník ovládá tyto firmy částečně či
úplně.
Za účelem ochrany bezpečnosti, veřejného a vnitřního pořádku budou dotčeny investice mířící do
sektoru dopravy, energetiky, komunikačních a jiných infrastruktur, datových úložišť či jaderných
technologií. Tyto investice musí představovat více než 10% podíl v české cílové firmě. V případě, že
tato firma patří do kritické informační infrastruktury nebo podniká v oblasti výroby vojenského
materiálu, vybraného zboží dvojího užití, tak investor bude mít povinnost požádat o souhlas s
kapitálovým vstupem ještě před tím, než tento vstup uskuteční. V případě ostatních investic nebude
potřeba získat povinné povolení, ale bude tyto investice možné prověřit státem. V případě, že u
předmětné investice bude identifikované riziko, bude následně věc předložena vládě, která
předmětnou investici bude moci zakázat.
Zákon tak dává státu lepší postavení v ochraně klíčových českých firem před nežádoucím převzetím
ze stany rizikových zahraničních investorů, jejichž konečný vlastník pochází ze zemí mimo EU.
Zákon dále přináší snadnější přístup českým firmám na trhy zemí, které přiznávají veliký význam
integritě dodavatelských řetězců. Česká ekonomika zůstává jedním z nejotevřenějších světových
investorů na světě.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě