electricity-4575187_1280

Novela energetického zákona – odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

25. 11. 2022

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Dne 24. listopadu 2022 schválil Senát návrh novely energetického zákona, který zavádí s účinností od 1. prosince 2022 odvod z nadměrného příjmu výrobců elektřiny – ten činí 90 %. Strop, po jehož překročení novela mluví o nadměrném příjmu, je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy zdrojů:

 • využitím energie větru 180 eur,
 • využitím energie slunečního záření 180 eur,
 • využitím geotermální energie 180 eur,
 • využitím energie vody bez využití přehradní nádrže 180 eur,
 • z plynného paliva z biomasy 240 eur,
 • z pevného paliva z biomasy 210 eur,
 • energetickým využitím odpadu s výjimkou biomasy 100 eur,
 • z jaderné energie 70 eur,
 • z hnědého uhlí v případě elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem největšího výrobního zdroje ve výrobně elektřiny do 140 MW včetně 230 eur, nad 140 MW 170 eur,
 • z minerálních olejů 180 eur,
 • z rašeliny 180 eur.

Odvod z nadměrných příjmů činí 90 % nadměrného příjmu vyčísleného v české měně. Prvním odvodovým obdobím je prosinec 2022. Zálohy na odvod jsou výrobci povinni uhradit do 25. dne po uplynutí zálohového období. Zálohy na odvod za prosinec 2022 tak musejí být uhrazeny do 25. ledna 2023.

Dle Návrhu má být z odvodu vyloučen nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené:

 • ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
 • z podporovaného zdroje energie s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie formou
  • výkupní ceny,
  • aukčního bonusu, nebo
  • zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 1. ledna 2022,
 • v přečerpávací vodní elektrárně nebo ve výrobně elektřiny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí, nebo
 • z biometanu.

Jak jsme Vás již informovali, textace novely v navrhovaném ustanovení § 94 zavdává jisté pochybnosti o tom, zda je z odvodu v případě podpory ve formě zeleného bonusu vyjmuta částka zeleného bonusu, kterou výrobce inkasuje od OTE, a odvodu podléhá pouze částka inkasovaná od obchodníka za výkup elektřiny nebo bude odvodu podléhat celý příjem z prodeje elektřiny, tj. jak zelený bonus od OTE, tak i od obchodníka.

Ačkoliv by druhá zmiňovaná konstrukce byla proti smyslu a účelu nařízení a výrobci by měli možnost se proti případnému snížení příjmu z inkasované podpory ve formě ZB bránit soudní cestou, je nepochybné, že případné snížení příjmu výrobců uplatňujících podporu ve formě zeleného bonusu by mělo velice nepříjemný dopad na cashflow těchto výrobců, a to i kdyby bylo do budoucna označené jako rozporné s nařízením.

Ačkoliv i nadále zastáváme stanovisko, že znění novely (jak ji schválil Senát) působí zmatečně a nabízí také interpretace, které představují riziko pro výrobce se zvolenou podporou ve formě ZB (v čem se ostatně shodují také někteří členové odborné veřejnost, které jsme kontaktovali), po analýze důvodové zprávy, způsobu vypořádání námitek v rámci připomínkového řízení a po diskuzi se zmiňovanými odborníky jsme nicméně toho názoru, že riziko, že by ze strany státu došlo k uplatnění odvodu i na zelený bonus, se realizovat nemusí. I nadále je ovšem nutno počítat s tím, že limitaci příjmu bude podroben minimálně příjem za dodávku elektřiny dodavateli.

Zákon byl dne 25. 11. 2022 doručen prezidentovi republiky a čeká se pouze na jeho podpis.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií