joshua-hoehne-Nsaqv7v2V7Q-unsplash

Nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru

4. 3. 2022

Publikované články

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

U svého zaměstnavatele pracuji víc jak čtyři roky. Minulý týden mě kontaktoval můj nadřízený, že by si přál, abychom ukončili spolupráci. Emailem mi poslal výpověď dohodou bez uvedení důvodu, podle které můj pracovní poměr skončil posledního února a já dostanu odstupné ve výši jedné základní mzdy. Prý pokud souhlasím, mám jednoduše naskenovat svůj podpis a emailem poslat zpět. Je takový postup v pořádku? Musím dohodu podepsat?

Taková dohoda v pořádku není a vy ji rozhodně nepodepisujte. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejčastějším a také nejflexibilnějším způsobem, jak ukončit pracovní poměr. Ale i ona má svá pravidla. V první řadě musí být písemná (v listinné formě). Nelze ji uzavřít emailem. A nelze ji platně uzavřít naskenovaným podpisem.

Dalším důležitým pravidlem je, že pracovní poměr může skončit dohodou v den, kdy je dohoda uzavřena nebo v kterýkoli budoucí den. Dohoda nemůže ukončit pracovní poměr zpětně.

Mám nárok na odstupné?
Nárok na odstupné máte ze zákona v případě, že váš pracovní poměr je rozvazován z tzv. organizačních důvodů. Organizačních důvodů zná zákoník práce několik. Patří sem například situace, kdy vaše pracovní místo bylo zrušeno, a vy jste se stal pro zaměstnavatele nadbytečným, nebo když se ruší váš zaměstnavatel nebo jeho část, nebo když se váš zaměstnavatel (nebo jeho část) přemísťuje.

Zákoník práce stanoví minimální hranici povinného odstupného, která se odvíjí od délky trvání pracovního poměru. Rozpětí je jeden až tři průměrné měsíční výdělky. Garance třech průměrných měsíčních výdělků dosáhnete již po dvou letech trvání pracovního poměru. Ve vašem případě ale nárok na odstupné nemáte, neboť nejsou naplněny organizační důvody.

Co odstupné, které slibuje zaměstnavatel ve svém mailu?
Odstupné, které vám zaměstnavatel v emailové dohodě nabízí, by se spíše posuzovalo jako odměna. V dohodě se můžete domluvit na výplatě odměny v libovolné výši. Z pohledu povinných odvodů to bude stejné jako u kterékoli jiné části mzdy, tedy bude podléhat dani z příjmu fyzických osob i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Je odstupné výhodnější?
Vyplacené odstupné také podléhá dani z příjmu. Je ale osvobozeno od povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Aby nebylo pochyb, že nárok na odstupné vznikl, je třeba důvod rozvázání pracovního poměru do dohody popsat. Zaměstnavatel samozřejmě může poskytnout i vyšší než zákonné odstupné, pokud se tak v dohodě domluvíte.

Pamatujte si:

  • Zaměstnanec může vypovědět pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
  • Zaměstnavatel může vypovědět pracovní poměr jen z důvodů uvedených v zákoníku práce.
  • Výpovědní doba činí minimálně dva měsíce. Začíná běžet následující kalendářní měsíc po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  • Dohodu o rozvázání pracovního poměru podepište jen tehdy, pokud s jejím obsahem souhlasíte a skutečně si přejete pracovní poměr ukončit.
  • Odstupné náleží zaměstnanci v případě, že je pracovní poměr ukončován z tzv. organizačních důvodů (1-3násobky průměrného měsíčního propouštěného zaměstnance výdělku dle délky pracovního poměru) nebo v důsledku ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu sjednaného druhu práce kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání (12násobek průměrného měsíčního výdělku propouštěného zaměstnance).

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren