sandro-schuh-HgwY_YQ1m0w-unsplash

Mají kluby odpovědnost za své fanoušky?

18. 12. 2021

Publikované články

Arthur Braun, M.A.

Hospodářské noviny
Stáhnout pdf

Jak ale přistoupit k situaci, kdy klub udělal všechno pro to, aby zabránil škodám? Předem prohledal stadion, použil psy, kteří se specializují na vyhledávání pyrotechniky, prohledal návštěvníky na stadionu, a i přes to všechno si fanoušci udělali na stadionu ohňostroj? Je potom spravedlivé, aby mu asociace uložila pokutu, když klub vlastně nijak nepochybil? Neměla by tu platit trestněprávní zásada, že odpovědnost se uplatní pouze v případě zavinění? Nebo tu má naopak platit neomezená odpovědnost klubu za jeho fanoušky?

Tuto otázku si položil německý třetiligový klub Carl Zeiss Jena v případě incidentů z roku 2018, které vyústily v pokutu 25 000 EUR. Poté, co v rámci asociace vyčerpal možnosti arbitráže, se durynský klub jako první fotbalový klub obrátil na německý Spolkový soudní dvůr (BGH) a požadoval zrušení rozhodčího nálezu.

Neuspěl. Na začátku listopadu nejvyšší německý civilní soud potvrdil sportovní jurisdikci při ukládání trestů fotbalovému klubu Carl Zeiss Jena, kdy BGH rozhodl, že odpovědnost fotbalových klubů za chování jejich fanoušků není v rozporu s veřejným pořádkem, což klub namítal.

BGH totiž nepovažoval sankci za trest v klasickém smyslu, tedy za potrestání a odčinění předchozího nesprávného jednání. Jejím cílem bylo spíše zajistit budoucí fungování hry. Sankce byla uložena, protože doposud přijímaná opatření nebyla (evidentně) dostatečná k tomu, aby zabránila výtržnostem. Cílem trestu bylo přimět kluby, aby kontinuálně komunikovaly s fanoušky a působily na jejich uklidnění. A také aby v závislosti na situaci přijímaly vhodná preventivní opatření a předcházely tak nebezpečím, jimiž jejich příznivci soutěž ohrožují.

BGH zde argumentoval objektivní odpovědností, která není závislá na zavinění a kterou známe z občanského práva, například ze silniční nebo železniční dopravy.

Přestože soud zkoumal jen několik bodů, zejména procesních, jsem přesvědčen, že i české civilní soudy by rozhodovaly podobně jako německý BGH.

Rozsudek je třeba ve výsledku uvítat. Pokud chtějí kluby vydělávat na fanoušcích a zejména na atmosféře na stadionu, měly by také nést rizika, pokud jejich opatření nejsou dostatečná k tomu, aby ochránila ostatní návštěvníky a samozřejmě také hráče, rozhodčí a realizační týmy před toxickým kouřem nebo před přerušováním zápasu. Jako by nestačilo, že všichni daňoví poplatníci, ať už fotbalu fandí, nebo je nechává chladnými, platí kordóny policistů, kteří jsou v postřehu, aby se v dnešní době mohla hra vůbec uskutečnit.

Osobně čekám na první „false flag operation“,  kdy se do fanouškovského bloku ve falešném dressu vplíží fanoušci znepřáteleného klubu a vyprovokují výtržnosti či ohňostroj, a petardy, čímž zapříčiní tresty pro znepřátelený klub, aby ho oslabili. Ale chuligáni stejně nikdy nebyli a nejsou skuteční fanoušci.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 3. 2019

Prestižní britská rankingová společnost Chambers opět doporučuje bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
legal500

bpv BRAUN PARTNERS si letos v žebříčku Legal 500 2023 polepšila v oblasti korporátního práva, sporů a energetiky

Obzvláště nás těší, že se bpv BRAUN PARTNERS posunula v žebříčku v oblastech obchodního a korporátního právo a fúzí a akvizic, řešení sporů a projektů a energetice.

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
2. 2. 2017

Poradenství bpv BRAUN PARTNERS při největší akvizici na českém a slovenském trhu v oblasti zdravotnictví