ERÚ zahájil veřejný konzultační proces k návrhu parametrů pro stanovení podpory pro rok 2022

3. 1. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
NEWSFLASH 1/2021 V
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
ERÚ ZAHÁJIL VEŘEJNÝ KONZULTAČNÍ PROCES
K NÁVRHU PARAMETRŮ PRO STAVENÍ PODPORY
PRO ROK 2022
Na stránce Energetického regulačního úřadu („ERÚ“) byl koncem roku 2020 zveřejněn první návrh
předběžných technicko-ekonomických parametrů (ke stažení pod tímto odkazem), které budou
vstupovat do výpočtu výše provozní podpory pro nové i modernizované výrobny („Návrh vyhlášky“)
podle aktuálně projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále jen
„Novela POZE“).
ERÚ v tiskové zprávě podotýká, že v důsledku stále probíhajícího legislativního procesu se předpokládá
účinnost Novely POZE až od 1. ledna 2022. To znamená, že i Návrh vyhlášky by se měl použít prvně pro
stanovení podpory až pro rok 2022; práce na něm nicméně již probíhají.
Informace o účinnosti Novely POZE je nicméně zajímavá také pro provozovatele stávajících
podporovaných zdrojů, jelikož znamená, že případná (avizovaná) opatření na snížení podpory pro
stávající zdroje by se měly začít uplatňovat až od roku 2022. Vše bude ovšem záležet od rychlosti
projednání Novely POZE.
Návrh vyhlášky přináší nové technicko-ekonomické parametry
Návrh vyhlášky je jedním z několika prováděcích právních předpisů, které je nutné v souvislosti s Novelou
POZE přijmout. Pro investory bude klíčový také prováděcí právní předpis MPO, kterým má stanovit
konkrétní podmínky a požadavky na modernizaci výroben a rozsah uchovávání dokumentů prokazující
modernizaci výrobny elektřiny.
Návrh vyhlášky přináší v porovnání s dosavadními technicko-ekonomickými parametry několik změn.
Za nejmarkantnější lze označit zkrácení předpokládané životnosti u MVE z 30 na 20 let, jednotná
diskontní sazba (WACC) pro všechny podporované zdroje (nové i modernizované) ve výši 6%, nebo
snížení předpokládaných měrných investičních nákladů, vyjma zdrojů využívajících geotermální energii.
Pro výrobny z biomasy došlo k sjednocení měrných palivových nákladů. Výše uvedená opatření by měla
reflektovat aktuální situaci na trhu při výstavbě a provozu nových zdrojů; stávajících zdrojů by se změna
technicko-ekonomických parametrů neměla nijak dotknout.
Aktuálně ERÚ vyhodnocuje připomínky k Návrhu vyhlášky. Samotný legislativní proces Návrhu vyhlášky
by měl dle sdělení ERÚ proběhnout přibližně v létě 2021, tedy s dostatečným předstihem před
očekávanou účinností Novely POZE.
Z Návrhu vyhlášky je nicméně již nyní zřetelné, že prozatím se nepočítá s provozní podporou pro nové
nebo modernizované FVE. Je nicméně pravděpodobné, že výstavba FVE bude podpořena nějakou
formou investiční dotace. První návrh (včetně dotace pro výstavbu větrných, MVE, ale i geotermálních
elektráren) představil na konci roku 2020 Státní fond životního prostředí ČR tady. Aktuální běží do
1.2.2021 (12:00 hod) lhůta k předkládání projektových záměrů pro předložení projektové žádosti a získání
finanční podpory z prostředků modernizačního fondu – RES + (ke stažení pod tímto odkazem).
O aktuální situace Vás budeme i nadále informovat a v případě dotazů Vám budeme samozřejmě rádi
k dispozici.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 6. 2021

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupovala prodávající při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
20. 12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: již třetí úspěch před odvolacím soudem ve věci recyklačních poplatků