Cenové rozhodnutí erú – podpora pro tepla z poze pro rok 2021, indikativní ceny plynu pro 4q

6. 10. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Energetický regulační úřad („ERÚ“) na svých internetových stránkách vydal hned
několik cenových rozhodnutí.
Podpora POZE pro 2021
Prvním je cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2020, kterým stanovil výši podpory pro podporované
zdroje energie pro rok 2020 („CR 7/2020“). Předmětné cenové rozhodnutí stanovuje
podporu pro všechny dosud podporované zdroje energie.
Pro stávající nepalivové výrobny energie z obnovitelných zdrojů došlo pro rok 2021
k indexaci výkupních cen o 2 %.
U zelených bonusů pro výrobny elektřiny, které musejí být (kromě KVET a druhotných
zdrojů) stanoveny v souladu s § 12 zákona č. 165/2012 Sb. tak, aby jejich výše pokryla pro
daný druh zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční
hodinovou cenou – ERÚ přistoupil k jejich zvýšení. Důvodem jsou klesající ceny silové
elektřiny. Zvýšením hodnot zeleného bonusu se snaží ERÚ tento pokles kompenzovat.
Pouze připomeňme, že ERÚ při stanovení výše zelených bonusů vychází z metodiky pro
výpočet tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny (zkráceně „ECSE“). ECSE představuje onen
rozdíl mezi FIT a zelenými bonusy, přičemž základem pro stanovení ECSE je aktuální cena
silové elektřiny na lipské energetické burze. Na výslednou hodnotu ECSE tak má dopad
nejenom cena elektřiny, ale v nemalé míře také kurz EUR/CZK.
S ohledem na zvýšení zeleného bonusu a stoupající ceny zelené elektřiny na trhu,
doporučujeme výrobcům zvážit také možnost přejít na podporu formou zelených bonusů.
Indikativní ceny plynu pro 4Q/2020
Energetický regulační úřad zveřejnil na svých internetových stránkách také indikativní ceny
plynu pro 4. čtvrtletí 2020 (dále jen „4Q/2020“).
V případě indikativních cen plynu se jedná o ceny nezávazné, doporučené ERÚ. ERÚ zavedl
zveřejňování indikativních cen plynu již koncem roku 2016, kdy tímto krokem reagoval na
pomalejší tempo poklesu cen plynu v nabídkách obchodníků, než bylo očekáváno, s ohledem
na vývoj cen plynu, na světových trzích. V případě indikativní ceny se jedná o doporučenou
cenu neregulované složky plynu pro domácnosti, tedy té části celkové ceny plynu, která je
stanovována dohodou mezi obchodníkem a zákazníkem. Pro celkovou cenu plynu je nutno
k neregulované složce připočíst regulovanou složku (stanovovanou ERÚ a zákony) a daně.
Aktuálně ERÚ stanovil indikativní ceny plynu pro domácnosti pro 4Q/2020 takto:
Charakter spotřeby Indikativní ceny (Kč/MWh)
Vaření (spotřeba 0-1,89 MWh) 847 Kč/MWh
Ohřev vody (spotřeba 1,89 – 7,56 MWh) 697 Kč/MWh
Vytápění (spotřeba 7,56 MWh a výše) 647 Kč/MWh
zdroj: www.eru.cz
NEWSFLASH 10/2020 III
CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ – PODPORA PRO TEPLA
Z POZE PRO ROK 2021, INDIKATIVNÍ CENY PLYNU PRO 4Q
Navzdory zvýšení indikativních cen plynu v porovnání s předchozím čtvrtletím se jedná
o nejnižší hodnotu indikativních cen plynu pro 4Q od roku 2016, kdy začal tuto hodnotu ERÚ
zveřejňovat.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ – PODPORA PRO TEPLA
Z POZE PRO ROK 2021, INDIKATIVNÍ CENY PLYNU PRO 4Q
NEWSFLASH 10/2020 III

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 6. 2021

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupovala prodávající při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
20. 12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: již třetí úspěch před odvolacím soudem ve věci recyklačních poplatků