bpv BRAUN PARTNERS – ROZŠIŘOVÁNÍ PLÁNUJEME I DO BUDOUCNA

19. 10. 2017

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 19. října 2017

bpv BRAUN PARTNERS – ROZŠIŘOVÁNÍ PLÁNUJEME I DO BUDOUCNA

Slovenská pobočka bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě posílila svůj tým o novou advokátku Mgr. Zuzanu Dzilskou a koncipienta Mgr. Juraje Gazdu. Český tým v Praze aktuálně přivítal koncipienty Mgr. Nikolu Neumanovou a Mgr. Davida Plevku.

„S expanzí našeho právního týmu v obou pobočkách počítáme i do budoucna. Za účelem tohoto zamýšleného rozšíření prošly nyní naše kancelářské prostory v Bratislavě rozsáhlou rekonstrukcí.“ Komentuje strategii rozvoje managing partner Arthur Braun, M.A.

Zuzana vystudovala práva na Komenského univerzitě v Bratislavě, studovala taky historii a německý jazyk na Komenského univerzitě a práva na Univerzitě v Regensburgu. Dříve spolupracovala s advokátní kanceláři Heringeš & Partner. V advokátní kanceláři se bude věnovat především právu obchodních společností, M&A, pracovnímu právu, smluvnímu právu, sporné agendě a ochraně osobních údajů. Hovoří německy a anglicky. Kromě své rodiny patří mezi advokátčiny koníčky dogtrekking, scootering a canicross, věnuje se také i výcvikové kynologii.

Juraj je absolventem Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a má pracovní zkušenosti mj. z advokátní kanceláře Griščik & Partners a alianciaadvokátov ak. V Bratislavě bude posilou především v oblasti obchodního práva, ochrany osobních údajů a spotřebitelského práva. Hovoří anglicky. Ve volném čase rád sportuje, běhá a věnuje se turistice.

Nikola vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a také absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě v Lipsku. V bpv Braun Partners začala pracovat již jako studentka před 5 lety. Na pozici koncipientky se chce orientovat na oblast civilního soudního a správního řízení, oblast obchodního práva a práva obchodních korporací, oblast energetického práva a oblast ochrany osobních údajů. Hovoří německy a anglicky. Ve volném čase se aktivně věnuje především sportu a tanci, ráda čte, poslouchá hudbu či chodí do divadla.

David vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a studoval také na Univerzitě Eberhard-Karls- Universität v Tübingenu a na Univerzitě Griffith v Brisbane. V bpv Braun Partners působí již od roku 2011. V minulosti byl pomocnou vědeckou silou na katedře obchodního práva PF UK. Ve svém novém působení na pozici koncipienta si svou praxi prohlubuje převážně v oblasti vedení sporů, práva obchodních společností a nemovitostí. Má rád sport, hudbu a cestování. Hovoří anglicky a německy.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, life science, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv-bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Newsletter
newsletter-min
1. 3. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Berlín – Konkrétní opatření proti rozšíření koronaviru

Newsletter
newsletter-min
7. 12. 2019 | bpv BRAUN PARTNERS

Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání

Newsletter
newsletter-min
7. 6. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

Opožděné zadání údajů výroby nebude znamenat ztrátu nároku na podporu