bpv BRAUN PARTNERS PŘIPRAVUJE SPOLEČNOSTI NA NOVÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13. 4. 2017

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 13. dubna 2017

bpv BRAUN PARTNERS PŘIPRAVUJE SPOLEČNOSTI NA NOVÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS uspořádala v polovině března ve svých prostorách seminář zaměřený na nové evropské nařízení „General Data Protection Regulation“ (Nařízení) související s ochranou osobních údajů, které nabude účinnosti 25.5.2018. Účastníci semináře měli možnost získat konkrétní přehled o všech novinkách, které s sebou Nařízení přináší, především o povinnostech, které budou muset jakožto správci či zpracovatelé osobních údajů při zpracovávání osobních údajů nově plnit.

Seminář byl určen obchodním společnostem patřícím do Asociace nezávislých dodavatelů energie ANDE, které jsou stejně jako ostatní společnosti nakládající s osobními údaji svých klientů, zákazníků či zaměstnanců povinny se tímto nařízením řídit.

Seminářem provázel advokát a partner advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS, Mgr. Jiří Bárta, LL.M., a jednotlivé odborné bloky přednášeli: Mgr. David Burian z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Mgr. Zuzana Radičová zRaiffeisen Stavební Spořitelny a Mgr. Gabriela Jiráková, advokátka z bpv Braun Partners.

Mgr. David Burian v úvodu představil základní principy Nařízení, provedl účastníky přehledem nových institutů, které Nařízení přináší, a popsal, jakým směrem se bude ubírat stávající česká právní úprava a co lze v této souvislosti od zákonodárců na evropské i vnitrostátní úrovni očekávat.

Mgr. Zuzana Radičová přítomné zasvětila do konkrétních stávajících a především nově vzniklých povinností správců a zpracovatelů v rámci jejich činností, včetně rozboru nových požadavků na dokumentaci a doporučení souvisejících s efektivní implementací Nařízení v jednotlivých společnostech.

V posledním bloku semináře Mgr. Gabriela Jiráková, advokátka z bpv Braun Partners, posluchačům přiblížila institut pověřence pro ochranu osobních údajů, požadavky na jeho kvalifikaci a povinnosti, které pro správce z této funkce vyplývají. Následně s účastníky řešila případy, kdy je společnost povinná ohlásit narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seminář po celou dobu probíhal formou diskuze, při níže posluchači probírali s přednášejícími konkrétní situace a správný postup při jejich řešení.

Jiří Bárta závěrem: „Jsme rádi, že můžeme být při řešení této právní problematiky našim klientům nápomocní. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti ochrany osobních údajů tak můžeme klientovi poskytnout komplexní zpracování analýzy dopadů tohoto Nařízení šité na míru konkrétní společnosti.“

O ANDE:

Asociace nezávislých dodavatelů energií byla založena v Praze v roce 2013. Členy jsou obchodní společnosti Amper Market, a.s., ARMEX ENERGY, a.s., CENTROPOL ENERGY, a.s., CONTE spol. s r.o., CORASTA s.r.o., Dobrá energie, s.r.o., Energie pro život s.r.o., ENWOX ENERGY s.r.o., EP ENERGY TRADING, a.s., LAMA energy a. s., oaza-energo, a.s., One Energy Česká republika a.s., Optim Trade, s.r.o., RIGHT POWER, a.s., Virtuse Energy, s.r.o., X Energie, s.r.o. a Yello Energy (eYello CZ, k.s.). Asociace si klade za cíl vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií i dalšími subjekty trhu v oblastech vedoucích k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým, pracovním právem, life science a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy, v rozhodčích řízeních a arbitrážích. Více informací na www.bpv-bp.com.

Kontakt:

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
red-court-ext-01 (1)
25. 3. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS radila J&T REAL ESTATE CZ při pronájmu budovy Red Court v pražském Karlíně holdingu Czechoslovak Group

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 4. 2013

Ratingová publikace Legal 500 doporučuje i v roce 2013 advokáty z bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 5. 2017

LEGAL 500 doporučuje advokáty z bpv BRAUN PARTNERS