Startupy a začínající podnikatelé

dylan-calluy-JpflvzEl5cg-unsplash-min-min

Mezi naše klienty z řad začínajících podnikatelů se řadí:

 • společnosti podnikající na poli umělé inteligence (AI)
 • společnosti podnikající na poli shromažďování dat (Big data)
 • společnosti podnikající v oblasti (informačních) technologií
 • mezi našimi dalšími startupy však najdete i ty, které se zaměřují na finančnictví a kryptoměny či life science

V prostředí startupů, které je specifické potřebou úzké spolupráce mezi foundery a právními poradci poskytujeme poradenství v oblasti:

 • nové smluvní dokumentace
 • budování startupů, návrhů business modelu 
 • nastavení vnitřních vztahů, obecné korporátní poradenství (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, smlouvy mezi společníky)
 • ochrany práv duševního vlastnictví, know-how a autorství (ochranné známky, licenční smlouvy, smlouvy o mlčenlivosti apod.)
 • regulatoriky
 • financování a fundraisingu
 • vstupu investorů, poradenství při prodeji/ převodu podílu
 • daňového nastavení a optimalizace
 • smluvní agendy – smlouvy s dodavateli, partnery, odběrateli
 • pracovněprávního poradenství
 • mentoringu