Startupy a začínajúci podnikatelia

dylan-calluy-JpflvzEl5cg-unsplash-min-min

Medzi našich klientov z radov začínajúcich podnikateľov patria:

 • spoločnosti pôsobiace v oblasti umelej inteligencie (AI)
 • spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním veľkých objemov údajov
 • (Informačné) technologické spoločnosti
 • Medzi našimi ďalšími startupmi však nájdete aj tie, ktoré sa zameriavajú na financie a kryptomeny alebo vedy o živote

V prostredí startupov, ktoré je špecifické potrebou úzkej spolupráce medzi zakladateľmi a právnymi poradcami, poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:

 • novú zmluvnú dokumentáciu
 • budovanie startupov, návrh obchodného modelu
 • nastavenie interných vzťahov, všeobecné podnikové poradenstvo (zakladateľské listiny, stanovy, akcionárske zmluvy)
 • ochrana práv duševného vlastníctva, know-how a autorstva (ochranné známky, licenčné zmluvy, zmluvy o mlčanlivosti atď.)
 • regulačné orgány
 • financovanie a získavanie finančných prostriedkov
 • vstup investorov, poradenstvo pri predaji/prevode akcií
 • daňové nastavenie a optimalizácia
 • zmluvná agenda – zmluvy s dodávateľmi, partnermi, zákazníkmi
 • pracovnoprávne poradenstvo
 • mentoring