Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace

wesley-tingey-snNHKZ-mGfE-unsplash-min

V oblasti insolvence se specializujeme především na:

 • poradenství ohledně způsobu řešení úpadkové situace
 • poradenství při sestavení a podání insolvenčního návrhu
 • návrhu a vyjednání způsobu řešení úpadku
 • zastupování v incidenčních sporech
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech a na schůzích věřitelů, jakož i zastupování insolvenčních správců
 • poradenství při reorganizaci, zejména při sestavení a vyjednání či revizi reorganizačního plánu, nebo
 • poskytování poradenství při nákupu/prodeji majetku v rámci insolvenčního řízení
 • poradenství při akvizicích distressed assets
 • poradenství při přeshraničních insolvencích

V oblasti preventivních restrukturalizací podle slovenského zákona o řešení hrozícího úpadku (v České republice stále ve fázi projednávání) se naše advokátní kancelář zaměřuje především na:

 • právní poradenství při veřejných i neveřejných preventivních restrukturalizacích 
 • analýzu hrozícího úpadku a poradenství ohledně kroků dlužníka před zahájením preventivní restrukturalizace
 • zpracování právních a ekonomických (ve spolupráci s renomovanými ekonomickými poradci) analýz podle zákona o řešení hrozícího úpadku
 • koncepci a vypracování plánu preventivní restrukturalizace 
 • zastupování věřitelů v procesu preventivní restrukturalizace, zejména při jednáních s dlužníkem a ostatními věřiteli, ve věřitelském výboru a na schůzích věřitelů
 • vypracování kvalifikované stížnosti podle zákona o řešení hrozícího úpadku