Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia

wesley-tingey-snNHKZ-mGfE-unsplash-min

V oblasti insolvencie sa špecializujeme najmä na:

 • poradenstvo pri riešení insolvenčných situácií
 • poradenstvo pri príprave a podávaní insolvenčných návrhov
 • navrhovanie a vyjednávanie riešenia platobnej neschopnosti
 • zastupovanie v sporoch týkajúcich sa platobnej neschopnosti
 • zastupovanie veriteľov na veriteľských výboroch a schôdzach veriteľov, ako aj zastupovanie správcov konkurznej podstaty
 • poradenstvo pri reorganizácii, najmä pri vypracovaní a prerokovaní alebo revízii reorganizačného plánu, alebo
 • poradenstvo pri kúpe/predaji majetku v konkurznom konaní
 • poradenstvo pri akvizíciách problémových aktív
 • poradenstvo pri cezhraničných konkurzoch

V oblasti preventívnej reštrukturalizácie podľa slovenského zákona o riešení hroziaceho úpadku (v Českej republike ešte stále nie je schválený) sa naša advokátska kancelária zameriava najmä na:

 • právne poradenstvo v oblasti verejných a neverejných preventívnych reštrukturalizácií
 • analýzu hroziaceho úpadku a poradenstvo v oblasti krokov dlžníka, ktoré je potrebné vykonať pred začatím preventívnej reštrukturalizácie
 • vypracovanie právnych a ekonomických (v spolupráci s renomovanými ekonomickými poradcami) analýz podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku
 • koncepcia a príprava plánu preventívnej reštrukturalizácie
 • zastupovanie veriteľov v procese preventívnej reštrukturalizácie, najmä pri rokovaniach s dlžníkom a ostatnými veriteľmi, vo veriteľskom výbore a na schôdzi veriteľov
 • vypracovanie kvalifikovanej sťažnosti podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku