Farmaceutické a zdravotnické právo, life sciences

ashkan-forouzani-ignxm3E1Rg4-unsplash-min-min

Naše právní služby v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva zahrnují:

 • zajištění veškeré smluvní agendy – Due Diligence a smluvní dokumentace při koupi a prodeji podniků z farmaceutické a medicínsko-technické oblasti, oblasti laboratoří, praxí a nemocnic, VOP, smlouvy F&E, pro klinické studie apod.
 • poradenství ohledně regulace cen, stanovení cen, řízení o stanovení úhrady 
 • poradenství ohledně regulace reklamy na léčiva a doplňky stravy
 • aspekty farmaceutického práva z hlediska ochrany hospodářské soutěže, ochrana před nekalou hospodářskou soutěží
 • import a export farmaceutik
 • nařízení o zdravotních pomůckách
 • poradenství ohledně ochrany dat farmaceutických společností a poskytovatelů zdravotnických služeb
 • pracovněprávní poradenství pro farmaceutické společnosti a poskytovatele zdravotnických služeb
 • zastupování v soudních, správních, výběrových a opravných řízeních
 • podpora v otázkách odpovědnosti
 • poradenství v oblasti forem odbytu léčivých přípravků, včetně reklamy
 • práva průmyslového vlastnictví, padělky farmaceutik, ochrana registračních dat
 • utajení vývoje produktů ve všech fázích testování
 • povolení a obchod s farmaceutiky v rámci EU
 • zastupování v řízeních před úřady (SÚKL, MZČR), Radou pro reklamu, etickými komisemi a ve sporech před soudy a rozhodčími soudy, včetně zprostředkování zastupování v zahraničí

Jsme členy Life Science Practice Group – neformální síti zhruba 35 předních specializovaných evropských firem.

Společně s mnoha dalšími odborníky, s kterými udržujeme nadprůměrné vztahy, jsme schopní podporovat klienty i v jiných jurisdikcích a pokrýt poradenství i v rámci EU a na mezinárodní úrovni.