Farmaceutické a zdravotnícke právo, Life Sciences

ashkan-forouzani-ignxm3E1Rg4-unsplash-min-min

Naše právne služby v oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva zahŕňajú:

 • zabezpečenie kompletnej zmluvnej agendy – Due Diligence a zmluvná dokumentácia dokumentácia pri kúpe a predaji farmaceutických a medicínsko-technických podnikov, laboratórií, ordinácií a nemocníc, VOP, zmluvy o F&E, klinické štúdie apod.
 • poradenstvo v oblasti regulácie cien, stanovovania cien a konaní o stanovení úhrad
 • poradenstvo v oblasti regulácie reklamy liekov a výživových doplnkov
 • aspekty farmaceutického práva z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže a ochrana pred nekalou hospodárskou súťažoun
 • import a export farmaceutík
 • regulácie o zdravotnických pomôckách
 • poradenstvo v oblasti ochrany údajov pre farmaceutické spoločnosti a poskytovateľov zdravotníckych služieb
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva pre farmaceutické spoločnosti a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotnických služieb
 • zastupovanie v súdnych, správnych, výberových a odvolacích konaniach
 • podpora v otázkach zodpovednosti
 • poradenstvo v oblasti foriem uvádzania liekov na trh vrátane reklamy
 • práva priemyselného vlastníctva, falšovanie farmaceutík, ochrana registračných údajov
 • dôvernosť vývoja výrobkov vo všetkých štádiách testovania
 • povoľovanie a obchod s liekmi v rámci EÚ
 • zastupovanie v konaniach pred úradmi (ŠÚKL, MZSR), Radou pre reklamu, etickými komisiami a v sporoch pred súdmi a rozhodcovskými súdmi vrátane sprostredkovania zastupovania v zahraničí

Sme členmi Life Science Practice Group – neformálnej siete približne 35 popredných špecializovaných európskych firiem.

Spolu s mnohými ďalšími odborníkmi, s ktorými udržiavame nadpriemerné vzťahy, sme schopní podporovať klientov v iných jurisdikciách a pokrývať poradenstvo v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni.