Energetické právo a obnovitelné zdroje

zbynek-burival-V4ZYJZJ3W4M-unsplash-min

Na trhu s energiemi pomáháme našim klientům ve všech aspektech jejich obchodních aktivit:

 • příprava smluvních dokumentů, včetně všeobecných obchodních podmínek (maloobchodních i velkoobchodních), smlouvy na pořízení, rozvoj anebo obnovu technologií v odvětví elektroenergetiky, právní rozbory (risk assessments) smluv uzavíraných s jednotlivými smluvními partnery na trhu s elektřinou, včetně smluv EFET
 • regulační otázky a zastupování před regulačními orgány, včetně licencí a řešení sporů, poradenství při získávání licencí na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou či plynem a zastupování klientů před příslušnými úřady a institucemi, zejména ERÚ, MPO, stavebními úřady, OTE, PXE, ČEPS
 • zastupování ve všech druzích sporů, od složitých soudních sporů z procesů unbundlingu, sporů o dodávky elektřiny mezi různými účastníky trhu a/nebo státními orgány, sporů o státní podporu pro obnovitelné zdroje energie, sporů mezi maloobchodními zákazníky a velkoobchodními dodavateli, včetně vymáhání pohledávek
 • regulační záležitosti týkající se plánování, výstavby, licencování a provozu elektráren, a to jak obnovitelných, tak konvenčních
 • poradenství a zastupování při akvizicích a due diligence, zejména v souvislosti s prodejem nebo nákupem elektráren, provozovatelů sítí, dodavatelů energie, přičemž připravujeme a projednáváme transakční dokumentaci a pomáháme klientům s identifikací rizik, výkladem platných zákonů, judikatury a regulačních otázek, a to až po realizaci transakcí
 • poradenství v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, plynem a teplem
 • poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie a veřejné podpory v oblasti energetiky
 • analýza proveditelnosti projektů a výstavby výroben a energetických sítí a produktovodů v návaznosti na energetické právo ČR a SK, EU a mezinárodní dohody
 • zastupování klientů v jednání s vlastníky pozemků při budování distribučních sítí
 • problematika práv vlastníků či provozovatelů energetických zařízení k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob

Naše pracovní zkušenosti zahrnují poradenství v těchto oblastech:

 • soukromé a veřejné fúze a akvizice v energetickém sektoru
 • regulace v oblasti energetiky v EU a v České republice
 • skladování energie a energetická účinnost
 • výstavba výroben s obnovitelnými i tradičními zdroji energie, včetně EPC kontraktů a dodávek technologických celků
 • provoz, financování a transakce s výrobnami s obnovitelnými i tradičními zdroji energie
 • vstupy na nové trhy
 • regulační otázky v energetickém sektoru
 • projekty Smart City
 • licenční řízení
 • akvizice v oblasti dálkového vytápění
 • nákup podzemních zásobníků plynu
 • procesy unbundlingu