Energetické právo

Naša advokátska kancelária sa zameriava predovšetkým na:

 • poradenstvo týkajúce sa štátnej regulácie cien elektriny a plynu;
 • transpozíciu európskeho energetického práva do právneho poriadku Slovenskej republiky;
 • poradenstvo pre developerov, investorov a financujúce subjekty v súvislosti s plánovaním, financovaním a vývojom veterných a fotovoltaických elektrární;
 • prípravu zmlúv o výkupe elektriny;
 • poradenstvo pre lokálnych a zahraničných investorov v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov, plánovaním, financovaním a dojednávaním zmlúv o výkupe elektriny;
 • zastupovanie developerov v stavebnom konaní pri výstavbe elektrární vyrábajúcich elektrickú energiu z tradičných i obnoviteľných zdrojov energie;
 • výstavbu veterných elektrární;
 • poradenstvo týkajúce sa obchodu s energiami.

V oblasti obnoviteľných zdrojov energie sa zameriavame predovšetkým na:

 • kúpu projektov;
 • EPC a O&M zmluvy;
 • zmluvy o pripojení do elektrizačnej sústavy;
 • reštrukturalizáciu projektových spoločností;
 • financovanie vlastným kapitálom;
 • úverové financovanie prostredníctvom krátkodobých či dlhodobých úverov, refinancovanie a zabezpečenie úverov;
 • úverové zmluvy a všetky zmluvy súvisiace so zabezpečením úverov;
 • nákup a predaj projektových spoločností pripojených do elektrizačnej sústavy;
 • zastupovanie klientov, ktorí majú oprávnenie na podnikanie v energetike, v konaniach pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR;
 • poradenstvo v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa obmedzenia podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.