Poslanci v Šaštíně-Strážích chtějí volbu kontrolora, primátor je proti

27. 6. 2022

Publikované články

JUDr. Juraj Gazda

Šaštín-Stráže 27. júna (TASR) – Primátor mesta Šaštín-Stráže v okrese Senica Jaroslav Suchánek nezaradil do programu najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutoční 29. júna, bod na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, a to napriek žiadosti desiatich z 11 poslancov MsZ. Vysvetlil to tým, že nechce porušiť zákon.

“Neplánujem zo svojej iniciatívy zaradiť bod voľby hlavného kontrolóra, keďže po skúsenostiach s nezákonnosťou predchádzajúceho odvolávania hlavného kontrolóra nechcem zo svojej vôle vytvoriť ďalší priestor na pochybnosti a zákonnosť voľby nového hlavného kontrolóra, ak by bol zvolený za súčasnej legislatívnej situácie,” uviedol Suchánek.

Ako zdôraznil, je to vzhľadom na súčasnú legislatívnu situáciu. “Ako primátor mesta som nikdy neporušoval zákon a neplánujem to robiť ani teraz. Úrad vlády SR svojím stanoviskom zo dňa 30. mája potvrdil že mimoriadna situácia pre územie SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia stále trvá, keďže nebola odvolaná,” doplnil primátor.

“Desať z 11 poslancov podalo žiadosť, aby primátor zaradil na júnové zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra. Primátor sa odvoláva na mimoriadnu situáciu a nechce na základe tohto stavu vyhlásiť voľbu. Tento postup je podľa mňa netransparentný lebo mimoriadna situácia bola vyhlásená úplne na iný účel. Za posledný polrok boli vyhlásené voľby v iných mestách, napríklad v Košiciach, Trenčíne, Banskej Bystrici a najbližšie k nám v Holíči,” informovala poslankyňa MsZ Renáta Medňanská.

Zákon o obecnom zriadení ukladá pravidlá voľby hlavného kontrolóra. “Zákonné lehoty týkajúce sa vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra aktuálne neplynú, čo znamená, že obec ich nemusí dodržiavať tak, ako by to bolo za štandardných podmienok. Na druhej strane, tento stav však v žiadnom prípade neznamená, že si obec nemôže zvoliť svojho hlavného kontrolóra v rámci vyššie uvedených lehôt, respektíve že by sa voľba hlavného kontrolóra nemohla uskutočniť vôbec,” uviedol pre TASR Juraj Gazda z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.

Podobné novinky

Publikované články
nasa-vhSz50AaFAs-unsplash

Rádio Slovensko: Martin Provazník: Súdna ochrana pred dôsledkami klimatickej zmeny

Protesty, petície, štrajky – aj takto dávajú ľudia najavo nespokojnosť s krokmi vlády napríklad aj v boji proti klimatickej zmene. Niektoré spory vo svete sa dokonca už presunuli aj do súdnych siení. Blažene Bóoczovej to potvrdil právnik Martin Provazník.

Newsletter
ochrana_spotrebitele
4. 7. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa na Slovensku

Dňa 01.07.2024 nastala účinnosť zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušuje doterajšie samostatné zákony ako napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, či zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Newsletter
power-lines-g87d07deaa_1280
5. 9. 2022

Je preventívna reštrukturalizácia riešenie na vysoké ceny energií?

Svet v poslednom čase zažíva rôzne krízy. Od pandémie vírusu Covid, cez vojnu na Ukrajine až po energetickú krízu. Ak chcú spoločnosti prežiť, musia na tieto krízy reagovať a nie vždy sa im to darí. Môže preventívna reštrukturalizácia pomôcť spoločnostiam vyriešiť finančné problémy spôsobené vysokými cenami energií?