Tým bpv BRAUN PARTNERS profesionálů

DSC_7946 R_PVI

Mgr. Bc. Pavel Vincík

Partner
pavel.vincik@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Právo obchodních společností a obchodní právo
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Fúze a akvizice
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_8781 R Ořez Čtverec (1)

Mgr. David Vosol, MBA

Partner
david.vosol@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Fúze a akvizice
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
JBA

Mgr. Jiří Bárta, LL.M.

Partner
jiri.barta@bpv-bp.com

Právo nemovitostí a stavební právo
Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Ochrana osobních údajů
Právo životního prostředí
Rodinné právo
Pojistné právo

Celý profil
Igor_WEB_v7

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., LL.M.

Partner
igor.augustinic@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Ochrana hospodářské soutěže
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_7865 R

JUDr. Robert Matas

Partner
robert.matas@bpv-bp.com

Německé právo
Právo obchodních společností a obchodní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Kontrola zahraničních investic a zahraniční obchod
Ochrana hospodářské soutěže
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob
Právo duševního vlastnictví
Rodinné právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Pojistné právo
Právo EU

Celý profil
PVA_WEB_v1

Mgr. Pavel Vintr

Partner
pavel.vintr@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Rodinné právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Fúze a akvizice
Veřejné zakázky a veřejná podpora

Celý profil
DSC_5960 R Ožez 838×660

Ing. Vítězslav Wajtr

Daňový poradce
vitezslav.wajtr@bpv-bp.com

Daňové poradenství
Fúze a akvizice
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_7168 R_PBR

Mgr. Pavel Březina

Advokát
pavel.brezina@bpv-bp.com

Fúze a akvizice
Právo obchodních společností a obchodní právo
Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Ochrana hospodářské soutěže
Veřejné zakázky a veřejná podpora
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_5980 R Ořez 838×660

Mgr. Jindra Pozniaková

Advokátka
jindra.pozniakova@bpv-bp.com

Právo nemovitostí a stavební právo
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil
DSC_8851 R_DPL

Mgr. David Plevka

Advokát
david.plevka@bpv-bp.com

Fúze a akvizice
Právo obchodních společností a obchodní právo
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_8306 R Ořez

Mgr. Ing. Ivana Horáková

Advokátka
ivana.horakova@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Právo obchodních společností a obchodní právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
DSC_5943 R Ořez 838×660 III

Mgr. Markéta Kleinová

Advokátka
marketa.kleinova@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Pracovní právo
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
Nikola Ourodová ořez-min

Mgr. Nikola Ourodová

Advokátka
nikola.ourodova@bpv-bp.com

Ochrana osobních údajů
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Právo obchodních společností a obchodní právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

Celý profil
EWE_WEB_v2

Mgr. Evelina Weagová

Advokátka
evelina.weagova@bpv-bp.com

Právo nemovitostí a stavební právo
Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Právo životního prostředí

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-TLO_čtverec-Nr1946103

Tereza Louková

Paralegal
tereza.loukova@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Právo nemovitostí a stavební právo
Farmaceutické a zdravotnické právo, Life Sciences

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-EVA Ořez

Erik Vansáč

Paralegal
erik.vansac@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Fúze a akvizice
Ochrana hospodářské soutěže
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil