whistleblowing

Webinář: Whistleblowing: na co by se měly firmy připravit?

Během setkání budeme diskutovat o důležitých aspektech nového zákona o whistleblowingu.

25. 7. 2023

10:00 – 11:00

Tento webinář jsme připravili společně s Česko-německou obchodní komorou. Detaily akce najdete zde. Přihlásit se můžete zde.

Webinář se bude věnovat otázkám, jako je působnost navrhovaného zákona, jeho dopady na různé oblasti podnikání a ochrana jednotlivých subjektů. Zaměří se i na odvetná opatření a povinnosti zaměstnavatelů, které s sebou nová úprava přináší.

Obsah webináře:

  • Co je předmětem navrhovaného zákona
  • Na které oblasti bude zákon dopadat
  • Koho má nová úprava chránit
  • Co jsou odvetná opatření
  • Kdo je povinnou osobou
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů a jak mohou svým povinnostem učinit zadost
  • Co s doložkami mlčenlivosti
  • Jak bude oznamovatel chráněn

Na koho se můžete těšit

DSC_8765 R Ořez

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Partner
lucie.kalasova@bpv-bp.com

Pracovní právo
Ochrana osobních údajů
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Whistleblowing
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil
DSC_8199 R_OPO

JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D.

Partner
ondrej.ponistiak@bpv-bp.com

Fúze a akvizice
Právo obchodních společností a obchodní právo
Ochrana hospodářské soutěže
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Telekomunikace, média, IT, e-commerce, poštovní právo
Whistleblowing

Celý profil