bpv webinar Novela ZP (4)

Důležitá novela zákoníku práce 2023

Dlouho připravovaná důležitá novela zákoníku práce byla úspěšně schválena. Její obsah by neměl ujít pozornosti žádného zaměstnavatele.

Online

12. 10. 2023

09:00 – 11:00

V našem webináři probereme změny v následujících oblastech:

  • Informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanců nejen při vzniku pracovněprávního vztahu
  • Doručování
  • Elektronické uzavírání smluv
  • Dohody mimo pracovní poměr
  • Vzdálený výkon práce (home office)
DSC_8765 R Ořez

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Partner
lucie.kalasova@bpv-bp.com

Pracovní právo
Ochrana osobních údajů
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Whistleblowing
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil