electricity-4575187_1280

Změny vyhlášky o obsahových náležitostech

29. 4. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Novela Vyhlášky pozměňuje obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu a zároveň do Vyhlášky doplňuje nový § 7a, kterým jsou stanoveny Obsahové náležitosti Řádu datového centra.

Účelem zmíněné Novely Vyhlášky je zapracování změn, které přináší LEX OZE II, zejména s ohledem na plánované spuštění provozu Elektroenergetického datového centra (EDS) na začátku letošního července, stejně jako snaha o zajištění větší transparentnosti provozovatelů. Např. v ustanovení § 2 odst. 4 Vyhlášky, které se věnuje Pravidlům provozování distribuční soustavy v elektroenergetice se doplňuje, že Pravidla mají obsahovat i způsoby a podmínky poskytování služeb výkonové rovnováhy, které prostřednictvím dané distribuční soustavy výrobci elektřiny poskytují provozovateli přenosové soustavy.

K provedení LEX OZE II a zejména k zahájení činnosti EDS budou směřovat i dalších prováděcí předpisy, na kterých v současné době MPO a ERÚ pracují, tedy zejména novelizace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, či plánované spuštění registru energetických společenství. O vývoji v těchto směrech Vás budeme rovněž průběžně informovat.

Celý text novelizační vyhlášky č. 78/2024 Sb., která přináší výše zmíněné změny, je přístupný na internetové stránce: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=78&r=2024 Kompletní znění Vyhlášky včetně změn, které zmíněná novela přináší, je přístupný na internetové stránce: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=401&r=2010.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií