Poslanci odklepli snížení podpory pro FVE a rozšíření solárního odvodu

5. 7. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Poslanci na včerejším jednání schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavádí
revizi návratnosti výše investic do podporovaných zdrojů energie a která by mj. do budoucna měla
omezit podporu pro stávající FVE.
Solární odvod
Poslanci v rámci závěrečného čtení mj. kývli na rozšíření, resp. zvýšení solárního odvodu pro FVE. Pro
FVE z roku 2009 to znamená znovuzavedení odvodu ve výši 10 % u výkupních cen, resp. 11 % pro zelené
bonusy. U FVE uvedených do provozu v roce 2010 pak jeho zvýšení na 20 %, resp. 21 %. Zároveň by ale
měl být zaveden mechanismus, který zajistí, že ani v důsledku solárního odvodu neklesne IRR u FVE pod
hodnotu 6,3%. To se má dosáhnout stanovením maximálního množství elektřiny zatížené solárním
odvodem.
Revize návratnosti a IRR
Poslanecká sněmovna schválila také zavedení revizí návratnosti, v rámci kterých se má kontrolovat, zda
podporované zdroje nečerpají podporu v takové míře, která by mohla být označena za nepřiměřenou. Pro
FVE to tedy znamená IRR ve výši 6,3%. Neprošel totiž ani jeden z návrhů na zvýšení prahových hodnot
IRR, i když poslanci původně schválili pozměňující návrh poslance Jurečky, kterým mělo dojít ke zvýšení
IRR na rozmezí 8,4% až 9,5% pro nepalivové OZE a 9,5% až 10,6% pro palivové OZE (přítomno 177, pro
94, proti 19 poslanců), v důsledku protestu poslance Výborného ale došlo k novému hlasování o stejném
návrhu, které už ale získalo souhlas většiny přítomných poslanců (přítomno 177, pro 73, proti 18) a proto
nebyl návrh přijat.
Ke změně v porovnání s původním návrhem nicméně došlo u tzv. rozhodnutí o stanovení individuálních
podmínek podpory. Pokud výrobce v rámci žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory požádá
o stanovení nejvyššího množství podporované elektřiny a bude mu vyhověno, bude mu stanoveno
celkové množství podporované elektřiny pro celé období do konce životnosti s tím, že nebude existovat
omezení množství podporované elektřiny pro konkrétní rok. Původně novela počítala s tím, že v jednom
roce bude podporováno pouze takové množství, které odpovídá poměru množství elektřiny v MWh
stanoveného v rozhodnutí, a počtu kalendářních roků od vydání rozhodnutí do uplynutí životnosti
výrobny elektřiny.
Novela by měla být v krátké době předložena Senátu. Nelze ale vyloučit, že další změny zákona o
podporovaných zdrojích energie přinese i novela energetického zákona, která je od včera také
projednávána v rámci 3. čtení v poslanecké sněmovně.
Další dění pro Vás budeme dále monitorovat a poskytneme Vám zprávu o případných změnách.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
ENERGY LAW NEWSFLASH 7/2021 I.
POSLANCI ODKLEPLI SNÍŽENÍ PODPORY PRO
FVE A ROZŠÍŘENÍ SOLÁRNÍHO ODVODU
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
12. 4. 2018

bpv BRAUN PARTNERS radí firmám s implementací evropského nařízení GDPR

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
22. 3. 2016

IGOR AUGUSTINIČ se stal společníkem bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
12. 7. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici administrativního komplexu Palmovka Open Park