the-labour-code-3520806_1280

Novinky z pracovního práva

5. 4. 2023

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Novela zahrnuje následující změny:

a) přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou:

  • Dle § 87 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve spojení s § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je nově zaměstnavatel povinen nahlásit nástup každého nového zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce.
  • Zaměstnavatelé budou nově podávat oznámení o nástupu do zaměstnání bez ohledu na to, zda vznikla zaměstnanci účast na nemocenském pojištění či nikoliv, tzn. nově budou evidováni ve speciálním registru ČSSZ i nepojištění zaměstnanci.
  • Nově se registrační povinnost u ČSSZ týká také samotných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nepojištěné osoby a doposud nepodléhali registrační povinnosti.

b) lhůta pro přihlášení nových zaměstnanců

  • Zaměstnavatelé mají od 01. 04. 2023 nově povinnost nahlásit zaměstnance s dočasnou ochranou ve výše uvedených nepojištěných pracovněprávních vztazích ve lhůtě 8 dní ode dne nástupu do zaměstnání do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou.
  • Hlášení zaměstnanců provádí zaměstnavatel prostřednictvím ePodání Oznámení o nástupu do zaměstnání.

c) přechodná ustanovení – stávající zaměstnanci, zaměstnavatelé

  • U zaměstnanců s dočasnou ochranou ve výše uvedených nepojištěných pracovněprávních vztazích, jejichž pracovněprávní vztah vznikl před účinností této novely a tito zaměstnanci nejsou doposud přihlášeni k pojištění, je zaměstnavatel povinen do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této novely, oznámit existenci pracovněprávního vztahu a jejich nástup do zaměstnání. Hlášení stávajících zaměstnanců provádí zaměstnavatel taktéž výše uvedených způsobem.
  • Výjimka z oznamovací povinnosti zaměstnavatele platí pouze, pokud předmětný pracovněprávní vztah s daným zaměstnancem skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této novely.
  • Samotní zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance s dočasnou ochranou ve výše uvedených nepojištěných pracovněprávních vztazích, mají nově povinnost zaregistrovat se do registru zaměstnavatelů u ČSSZ, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této novely.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn