Kurzarbeit po česku, ale pozor na dividendy!

8. 5. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

CZ: KURZARBEIT PO ČESKU,
ALE POZOR NA DIVIDENDY
Novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. Kurzarbeit, schválila Poslanecká
sněmovna. Novela míří nyní do Senátu. Pokud projde bez dalších problémů, účinná by mohla
být od července 2021.
Novela zákona o zaměstnanosti, na základě které budou moci zaměstnavatelé požádat
o finanční podporu od státu, ukládá zaměstnavateli povinnost vyplácet zaměstnanci náhradu
mzdy v minimální výši 80 % průměrného výdělku zaměstnance. Na náhradu mzdy a odvody
obdrží zaměstnavatel příspěvek ve výši 80 % vynaložených nákladů, max. však 1,5násobek
celostátní průměrné mzdy, což je aktuálně zhruba 53 000,- Kč.
Zaměstnanci za těchto podmínek mohou nepracovat maximálně čtyři dny v týdnu po dobu
maximálně jednoho roku. Dobu, kdy nechodí do práce budou zaměstnanci moci využít
například na rekvalifikace, na zvýšení kvalifikace nebo návštěvou podobných kurzů
organizovaných úřadem práce.
Nárok na finanční podporu budou mít zaměstnavatelé pouze na zaměstnance, kteří u nich
pracovali aspoň tři měsíce.
Výpadek práce, jako důvod pro vyhlášení Kurzarbeitu, bude posuzován z pohledu celého
zaměstnavatele resp. závodu.
Na příspěvek nebude mít nárok zaměstnavatel na zaměstnance s kontem pracovní doby.
Vylučující podmínkou bude také pravomocné udělení pokuty pro zaměstnavatele za nelegální
práci (omezení platí 3 roky).
Přechod na Kurzarbeit bude zaměstnavatel povinen elektronicky oznámit úřadu práce.
Zaměstnavatel se bude muset také smluvně zavázat, že zaměstnance, na které bude čerpat
finanční podporu, nepropustí a to po dobu čerpání finančního příspěvku i po určitou dobu poté
(= polovinu doby, po kterou zaměstnavatel čerpal příspěvek). Zaměstnavatel bude muset také
strpět další omezení, jimiž jsou
a) v posledním měsíci před vyhlášením Kurzarbeitu, při něm či rok po jeho skončení nesmí
vyplatit dividendy, mimořádné podíly na zisku,
b) nesmí předčasně splatit úvěr.
NEWSFLASH 5/2020 II
Při nesplnění pravidel bude zaměstnavatel povinen čerpanou finanční podporu vrátit.
Je důležité zdůraznit, že to vše bude možné ale jen za podmínky, že Kurzarbeit vláda spustí
vydáním potřebného nařízení. Vláda jej bude moci spustit při ohrožení zaměstnanosti po
projednání v tripartitě. Přikročit by k němu mohla po přírodní pohromě nebo kybernetickém
útoku, při epidemii i v době ohrožení ekonomiky. Vláda by byla povinna stanovit na jaké území,
odvětví či okruh zaměstnavatelů se Kurzarbeit vztahuje. Bude určovat také ukazatele pro
posouzení a rozsah výpadku pracovní doby. Kurzarbeit se bude vyhlašovat až na půl roku,
prodloužený může být dvakrát vždy nejvýše o tři měsíce.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
Program Antivirus
V souvislosti s kurzarbeitem se často hovoří i o vládním programu Antivirus, který měl být
původně řešením jen na pár měsíců. Je však v tuto chvíli stále aktivní. Byl prodloužen
do konce května 2021. Zda bude prodloužen i na červen je nejasné. Souběh obou programů
se však nepředpokládá. Je víc než pravděpodobné, že pokud novela zákona o zaměstnanosti
o kurzarbeit projde úspěšně celým legislativním procesem, program Antivirus už nadále
prodlužován nebude.
NEWSFLASH 5/2020 II
CZ: KURZARBEIT PO ČESKU,
ALE POZOR NA DIVIDENDY

Podobné novinky

Newsletter
newsletter-min
21. 3. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Rozšíření podpory zaměstnavatelů a další opatření vlády

Na svém pondělním zasedání schválila Vláda ČR další opatření a kroky v reakci na pandemii nemoci COVID-19. Nová opatření míří především na podporu zaměstnavatelů a OSVČ.

Newsletter
newsletter-min
7. 12. 2019 | bpv BRAUN PARTNERS

Daňové změny pro rok 2020 a 2021

Newsletter
newsletter-min
7. 5. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

Cenové rozhodnutí pro plyn a indikativní ceny plynu