tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash

Hrozí vysoké sankce: zaměstnavatelé jako členové kartelu

19. 6. 2024

Newsletter

Arthur Braun, M.A.

Mnozí zaměstnavatelé a jejich personální oddělení zapomínají, že i v pracovněprávních aspektech se vystavují riziku kartelových dohod, za které jim hrozí dobře známé sankce až do výše 10 % obratu za poslední ukončené účetní období.

Jakékoli chování, které omezuje hospodářskou soutěž na relevantním trhu, má význam i z hlediska soutěžního práva. Relevantním trhem přitom mohou být i pracovní trhy.

Pozornost antimonopolních úřadů se zaměřuje zejména na tři typy chování:

Nejjednodušší je prokázat doložku o zákazu přijímání zaměstnanců (no-poach agreement), když se zaměstnavatelé, např. v rámci průmyslové asociace, domluví, že si nebudou navzájem přebírat nebo přijímat zaměstnance – motivace je jasná, na trhu práce, kde je již léta plná zaměstnanost, je cílem dosáhnout určité stability, případně i nižších mezd.

I dohody mezi zaměstnavateli, týkající se mezd, benefitů a jiných služeb poskytovaných zaměstnavateli mají možná smysl z hlediska HR aspektů, nicméně omezují hospodářskou soutěž o pracovní sílu, a proto jsou zakázané a mohou vést k pokutám.

V neposlední řadě je také obecně zakázána výměna důvěrných informací, např. mezi personálními odděleními, o mzdových a pracovních podmínkách. Opatrnosti je třeba dbát zejména u srovnávacích studií, pokud jsou příliš úzce zaměřeny nebo jsou zaměřeny na budoucnost.

Právo hospodářské soutěže zná i výjimky, kdy jsou omezení přípustná, například po přechodná období v případě transakcí nebo v rámci smluvních doložek o zákazu konkurence (s kompenzací), které zná české i slovenské pracovní právo. Kolektivní smlouva v konečném důsledku stanovuje i minimální mzdu.

Prioritou protimonopolních úřadů je chránit účinnou hospodářskou soutěž na už i tak přehřátém trhu práce v České i Slovenské republice. Každý generální ředitel a manažer lidských zdrojů si však musí být vědom, že protimonopolní úřady budou zkoumat zejména dohody o zákazu přijímaní/přebírání zaměstnanců. Interně ve firmě by mělo být jasně dané, že takovéto dohody nemožno uzavírat anebo zachovávat. V nejbližších měsících lze totiž očekávat, že trhu práce budou protimonopolní úřady věnovat podstatně více pozornosti, než tomu bylo dosud.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 6. 2021

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupovala prodávající při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
20. 12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: již třetí úspěch před odvolacím soudem ve věci recyklačních poplatků