tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash

Hrozia vysoké sankcie: zamestnávatelia ako členovia kartelu

19. 6. 2024

Newsletter

Arthur Braun, M.A.

Mnohí zamestnávatelia a ich personálne oddelenia zabúdajú na to, že aj v pracovnoprávnych aspektoch sa vystavujú riziku kartelových dohôd, za ktoré im hrozia dobre známe sankcie až do výšky 10 % obratu za predchádzajúci rok.

Akékoľvek správanie, ktoré obmedzuje hospodársku súťaž na relevantnom trhu, má význam aj podľa protimonopolného práva. Relevantným trhom pritom môžu byť aj pracovné trhy.

Do pozornosti protimonopolných orgánov sa dostávajú najmä tri typy správania:

Najjednoduchšie je preukázať doložku o zákaze prijímania zamestnancov (no-poach agreements), ak sa zamestnávatelia, napr. v rámci priemyselnej asociácie, dohodnú, že si nebudú navzájom preberať alebo prijímať zamestnancov – motivácia je jasná, na trhu práce, kde je už roky plná zamestnanosť, je cieľom dosiahnuť určitú stabilitu, prípadne aj nižšie mzdy.

Aj dohody medzi zamestnávateľmi, týkajúce sa miezd, benefitov a iných služieb poskytovaných zamestnávateľmi majú možno zmyslel z hľadiska HR aspektov, ale obmedzujú hospodársku súťaž o pracovnú silu, a preto sú zakázané a môžu viesť k pokutám.

Nakoniec, vo všeobecnosti je zakázaná aj výmena dôverných informácií, napr. medzi oddeleniami ľudských zdrojov o mzdových a pracovných podmienkach. Opatrnosť by sa mala zachovať najmä v súvislosti s porovnávacími štúdiami, ak sú príliš úzko zamerané alebo sú orientované na budúcnosť.

Protimonopolné právo pozná ale aj výnimky, v ktorých sú obmedzenia povolené, napríklad v prechodnom období v prípade transakcií alebo pri zmluvných doložkách o zákaze konkurencie (s kompenzáciou), ktoré pozná české aj slovenské pracovné právo. Kolektívna zmluva v konečnom dôsledku stanovuje aj minimálnu mzdu.

Prioritou protimonopolných úradov je chrániť účinnú hospodársku súťaž na už aj tak prehriatom trhu práce v SR a ČR. Každý generálny riaditeľ a manažér ľudských zdrojov si však musí byť vedomý, že protimonopolné úrady budú skúmať najmä dohody o zákaze prijímania/odlákania zamestnancov. Interne vo firme by malo byť jasne dané, že takéto dohody nemožno uzatvárať alebo zachovávať. V najbližších mesiacoch môžeme totiž očakávať, že trhu práce budú protimonopolné úrady venovať podstatne viac pozornosti, ako doteraz.

 

Podobné novinky

Publikované články
clay-banks-XvS-uKUoUao-unsplash

Slovensko sklamalo, za 2 roky sme sa vykašlali na kritický EÚ zákon. Odstránil by najhoršie praktiky moderných e-shopov

Slovensko sklamalo, za 2 roky sme sa vykašlali na kritický EÚ zákon. Odstránil by najhoršie praktiky moderných e-shopovSlovensko sklamalo, za 2 roky sme sa vykašlali na kritický EÚ zákon. Odstránil by najhoršie praktiky moderných e-shopov

Newsletter
photovoltaic-system-2742302_1280
10. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

 Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie uľahčia zrýchlené zóny 

Vláda schválila uznesenie č. 272, ktorým sa stanovuje základný postup pri definovaní oblastí potrebných pre príspevok Českej republiky k celkovému cieľu Európskej únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 a oblastí pre urýchlené zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Publikované články
laura-chouette-dRi1hAzjozc-unsplash
18. 11. 2021 | JUDr. Martin Provazník

Originálne neoriginálna alebo ako Zara legálne napodobňuje luxusné značky

V Zare sme našli desiatky napodobenín. Odniesli si to Gucci, Prada či Bottega Veneta. Ako fast fashion reťazce vykrádajú dizajny a prečo ich nežalujú?