Hlavní změny zákona o daních z příjmu pro 2021

14. 1. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONA 586/1992 SB.,
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V 2020 A 2021
 Uplatnění daňové ztráty zpětně – zákon 299/2020 Sb. od 1. 7. 2020 umožňuje
v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit odhadnutou daňovou ztrátu roku
2020 a dále umožňuje uplatnit daňovou ztrátu až dva roky zpětně (poprvé bude možné
uplatnit po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 ztrátu tohoto roku
v dodatečných daňových přiznáních za roky 2019 a 2018).
 Časový test při prodeji nemovitých věcí – zákon č. 386/2020 Sb. (zrušil daň z nabytí
nemovitých věcí) – od 1. 1. 2021 prodlužuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje
nemovitých věcí z 5 na 10 let. Prodloužení „časového testu“ na 10 let se vztahuje pouze
na nemovité věci, které vlastník nabyl po 1. 1. 2021. Tento zákon také snižuje maximální
částku úroků z hypoték na bytové potřeby, které lze odečíst od základu daně z příjmů
fyzických osob, a to z 300.000 Kč na 150.000 Kč.
 Paušální daň je zavedena pro fyzické osoby zákonem č. 540/2020 Sb., od 1. 1. 2021 – pro
OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč, které, mimo jiné, zároveň nemají příjmy ze závislé činnosti,
nejsou plátci DPH ani společníky veřejné obchodní společnosti, a uplatní vstup do režimu
paušální daně do 10. 1. 2021 u svého správce daně. Výše paušální daně (zahrnuje daň i
veřejné zdravotní a sociální pojistné) je 5 469 Kč měsíčně, daň je spatná formou měsíčních
záloh.
 Zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně – 15 % a 23 %, kdy vyšší sazba
se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy – předpokládaná účinnost od
1. 2. 2021.
 Zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč
pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč – předpokládaná účinnost od 1. 2. 2021.
 Stravenkový paušál – daňová podpora peněžního příspěvku na stravování – předpokládaná
účinnost od 1.2.2021 – více detailů viz níže.
 Změny v odpisování dlouhodobého majetku – např. zvýšení hodnotové hranice pro hmotný
majetek ze 40 na 80 tis. Kč a obnovení mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek
v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12 resp. 24 měsíců
s možností použití již pro majetek pořízený od 1. 1. 2020.
Stravenkový paušál
Závodní stravování bylo vždy daňově zvýhodněno, a to tak že u zaměstnance je příspěvek
na stravování od daně v plné výši osvobozen s tím, že u zaměstnavatele je daňově
uznatelným nákladem pouze 55 % hodnoty stravenky. Horní hranice daňově uznatelného
příspěvku činí 70 % stravného pro pracovní cestu v délce 5-12 hodin. V roce 2020 byla sazba
stravného pro pracovní cestu o délce trvání 5-12 hodin celkem 103 Kč, v roce 2021 by to mělo
být 108 Kč (zatím není definitivně stanoveno). Daňově optimální stravenka tak má v roce
2020 hodnotu 131 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 55 % je daňovým nákladem
zaměstnavatele). Pro rok 2021 bude daňově optimální stravenka mít hodnotu 137 Kč.
NEWSFLASH 1/2021 I
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONA 586/1992 SB.,
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V 2020 A 2021
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 1/2021 I
Od ledna 2021 lze příspěvek na stravování poskytnout zaměstnanci i v peněžní formě, a to
z hlediska osvobození příspěvku u zaměstnance ve stejných limitech jako doposud – tedy
peněžní příspěvek až do výše 75,60 Kč (70 % stravného na pracovní cestu trvající 5-12 hodin,
počítáno z očekávaných 108 Kč) bude u zaměstnance osvobozen. Další podmínky zůstávají,
tedy tento příspěvek náleží zaměstnanci za jednu odpracovanou směnu v délce alespoň
3 hodin.
Pokud by zaměstnavatel poskytl vyšší peněžitý příspěvek než zmíněný limit 75,60 Kč, pak
na rozdíl od stravenek bude i částka nad tento limit pro zaměstnavatele daňově uznatelným
nákladem, zatímco u zaměstnance bude tento „nadlimitní“ peněžitý příspěvek podléhat
zdanění ve mzdě.
Přechod na stravenkový paušál je relativně jednoduchý, protože pokud zaměstnavatel bude
poskytovat stejné hodnoty peněžitého příspěvku jako poskytoval u stravenek, pak vše, co
poskytoval nepeněžně, může poskytovat peněžně ve stejném daňovém režimu – tedy pokud
se příspěvek bude pohybovat ve výše uvedeném limitu 70 % stravného na pracovní cestu
trvající 5-12 hodin.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn