bpv Braun Partners umožňuje nově svým klientům vyřešit spor mimosoudní cestou, pomocí tzv. mediace

1. 6. 2016

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum: 1. června 2016

bpv Braun Partners umožňuje nově svým klientům vyřešit spor mimosoudní cestou, pomocí tzv. mediace

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS začala poskytovat svým klientům služby v oblasti mediace, s kvalitním zázemím a prostorem pro mediační jednání ve svých kancelářích. Tyto služby nabízí široké paletě zájemců, zejména ve věcech sporů v těchto oblastech:

 • –  Nemovitosti a jejich výstavba, koupě, prodej, pronájem a jiné dispozice s nimi
 • –  Obchodní korporace, vztahy mezi společníky, správa korporací a jejich management
 • –  M&A, Joint Ventures
 • –  Restrukturalizace a insolvence
 • –  Energetika
 • –  Financování
 • –  Logistika, přeprava
 • –  Pojišťovnictví
 • –  Zaměstnání
 • –  Informační technologie
 • –  Duševní vlastnictví
 • –  Dodavatelsko-odběratelské vztahy ve všech hospodářských sektorech

  Mediace je metoda mimosoudního řešení sporů za účasti třetí, nezávislé osoby – mediátora, která se na základě dlouholetých tradic a zkušeností začíná stále více rozvíjet i v České republice. Mediační řízení je strukturovaným procesem, v němž mediátor kvalifikovaně asistuje stranám ve vzájemné komunikaci tak, aby se jim podařilo dosáhnout smírného řešení sporu formou uzavření mediační dohody. Soudem schválená mediační dohoda je vykonatelným právním titulem. Výhodou mediace je její neformálnost a flexibilita. Pro úspěšnou mediaci platí, že se obě strany dohodnou a nezůstává jeden či dokonce oba poražení, jak se často po dlouhém soudním sporu děje.

  Mediace jako jeden ze způsobů alternativního vedení sporů tak doplňuje silnou pozici bpv BRAUN PARTNERS v oblasti soudního a mimosoudního řešení sporů (jedná se např. o formu rozhodčího řízení, arbitráže).

  Mediaci se v naší advokátní kanceláři bpv BRAUN PARTNERS věnuje Mgr. David Vosol, M.B.A., partner a advokát v pražské pobočce, který je certifikován Českou advokátní komorou jako oficiální mediátor zapsaný do seznamu akreditovaných mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Se svými bohatými zkušenostmi z oblasti Corporate, M&A, Joint Ventures, projektového financování a vedení soudních a rozhodčích řízení, a díky svému unikátnímu propojení svých právních a ekonomických znalosti, je schopen klienty dovést k úspěšné mediační dohodě i při sebesložitějším sporu zúčastněných stran. Kromě své rodné češtiny vede danou mediaci také v anglickém a německém jazyce.

  Mezi jeho zajímavé případy z praxe patří např. úspěšná mediace složitého vypořádání mezi dvěma partnery joint venture, jehož hodnota přesahovala 50 mil. CZK.

  Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS tento rok slaví 10 let svého samostatného působení. Řadí se mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv-bp.com.

  Kontakt:

  bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
  Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager iva.vosolova@bpv-bp.com
  tel: 224 490 000

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn