Energetika

V oblasti energetiky poskytujeme komplexné právne služby v rámci celého energetického trhu. Medzi našich klientov patria miestni aj zahraniční investori, banky, prevádzkovatelia a vlastníci distribučných sústav, zariadení na výrobu elektrickej energie, ale aj dodávatelia a obchodníci s energiami. Vieme úspešne realizovať nielen rozsiahle medzinárodné obchodné transakcie či reštrukturalizácie, ale efektívne poradíme aj miestnym podnikom s otázkami ich každodenného podnikania.

Poradenstvo poskytujeme najmä v týchto oblastiach:

 • poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a obchodu s elektrinou, plynom a teplom;
 • poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a podmienok poskytovania podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - viď samostatná sekcia Obnoviteľné zdroje;
 • analýza realizovateľnosti projektov a výstavby energetických zariadení a produktovodov s ohľadom na energetické právo SR, EÚ a medzinárodné dohody;
 • poradenstvo týkajúce sa ochrany investícií a zastupovanie v arbitrážnych a súdnych konaniach;
 • posudzovanie práv vlastníkov či prevádzkovateľov energetických zariadení k nehnuteľnostiam vo vlastníctve iných osôb;
 • zastupovanie klientov pri financovaní projektov a akvizíciách distribučných sústav a sietí, zariadení na výrobu elektrickej energie a projektov výstavby zariadení využívajúcich ako zdroj výroby elektrickej energie obnoviteľné zdroje energie, prípravu zmluvnej dokumentácie súvisiacej s financovaním a akvizíciami;
 • právne due diligence energetických projektov a energetických spoločností;
 • poradenstvo pri získavaní povolení na výrobu, distribúciu a obchod s elektrinou či plynom a zastupovanie klientov pred príslušnými úradmi a inštitúciami, najmä pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR, Ministerstvom hospodárstva SR, stavebnými úradmi, OTE, PXE, SEPS;
 • prípravu a audit zmluvnej dokumentácie a obchodných podmienok;
 • prípravu zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa obstarania, rozvoja alebo obnovy technológií v oblasti elektroenergetiky;
 • právne rozbory (risk assessment) zmlúv uzatváraných s jednotlivými zmluvnými partnermi na trhu s elektrinou, vrátane zmlúv EFET;
 • zastupovanie klientov v súdnych a správnych konaniach týkajúcich sa každodenných problémov účastníkov trhu s energiami, najmä v sporoch týkajúcich sa dodávok, pripojenia, ochrany spotrebiteľa a pod.;
 • PXE, SEPS.

Novinky

24.1.2019
Aj stratený list môžu pokladať úrady za doručený! …čítať ďalej

22.1.2019
Kto tento rok povýšil v advokácii? …čítať ďalej

15.1.2019
Vyhrážaval som sa šéfovi, môže ma za to vyhodiť? …čítať ďalej

14.1.2019
Nová povinnosť voči úradu verejného zdravotníctva …čítať ďalej

10.1.2019
Zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskej siete …čítať ďalej

 

Tento web používa na poskytovanie služieb a k analýze návštevnosti súbory cookies. Návštevou nášho webu s ich použitím súhlasíte. ... zobraziť podrobnosti

Už nezobrazovať ×