Veřejné zakázky a veřejná podpora

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash-min-min

V oblasti veřejných zakázek se naše právní služby orientují na:

  • poradenství v celém spektru oboru veřejných zakázek, se zaměřením na uchazeče o veřejné zakázky v rámci české, slovenské i evropské úpravy
  • zastupování uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních vedených u ÚOHS
  • vypracovávání právních analýz, jako podkladů pro řízení v rámci ochrany hospodářské soutěže (z pohledu českého, slovenského i evropského práva)
  • zastupování ve správních a soudních řízeních o přezkum rozhodnutí
  • připravování formálně-právních náležitostí nabídek uchazečů
  • vypracování různých modelů pro sektorové zadavatele podléhající režimu zadávání veřejných zakázek (se zaměřením na možné výjimky)
  • právní ochranu před národními i evropskými orgány
  • investiční pobídky (CzechInvest, SARIO etc.)