Verejné obstarávanie a verejná podpora

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash-min-min

V oblasti verejného obstarávania sa naše právne služby zameriavajú na:

  • Poradenstvo v celom spektre verejného obstarávania so zameraním na uchádzačov o verejné zákazky podľa českých, slovenských a európskych predpisov
  • Zastupovanie uchádzačov o verejné zákazky v správnom konaní pred českým a slovenským Úradom pre verejné obstarávanie
  • Vypracovanie právnych analýz ako podkladov pre konanie v oblasti práva hospodárskej súťaže (z pohľadu českého, slovenského a európskeho práva)
  • Zastupovanie v správnych a súdnych konaniach o preskúmaní rozhodnutí
  • Príprava formálnych a právnych požiadaviek na ponuky uchádzačov
  • Vývoj rôznych modelov pre sektorových verejných obstarávateľov, ktorí podliehajú režimu verejného obstarávania (so zameraním na možné výnimky)
  • Právna ochrana pred vnútroštátnymi a európskymi orgánmi
  • Investičné stimuly (CzechInvest, SARIO atď.)