Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob

wesley-tingey-9z9fxr_7Z-k-unsplash

Služby našim klientům v oblasti trestního práva poskytujeme především při:

  • tvorbě compliance programů jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob
  • tvorbě právních rozborů a posudků
  • obhajobě fyzických a právnických osob ve věcech trestních (white collar crime)
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • zastupování ve vykonávacím řízení trestním
  • školení v oblasti trestního práva, trestní odpovědnosti právnických osob, protikorupční školení apod.