Trestné právo a prevencia trestnej činnosti právnických osôb

wesley-tingey-9z9fxr_7Z-k-unsplash
  • vytváranie programov súladu ako prevencia trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • tvorba právnych analýz a stanovísk
  • obhajoba fyzických a právnických osôb v trestných veciach (trestná činnosť bielych golierov)
  • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
  • zastupovanie v trestnom konaní
  • školenia v oblasti trestného práva, trestnej zodpovednosti právnických osôb, protikorupčné školenia atď.