Rodinné právo

helena-lopes-C2WC2ZerF3s-unsplash-min

Mezi naše služby klientům v oblasti rodinného práva se řadí:

  • právní poradenství spojené s uzavřením manželství
  • předmanželské smlouvy
  • rozvodová řízení
  • vypořádání společného jmění manželů
  • řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem
  • výživné
  • mezinárodní aspekty rodinného práva (manželství, majetek, práva dětí, adopce)