Rodinné právo

helena-lopes-C2WC2ZerF3s-unsplash-min

Naše služby klientom v oblasti rodinného práva zahŕňajú:

  • Právne poradenstvo týkajúce sa manželstva
  • Predmanželské zmluvy
  • Rozvodové konanie
  • Vyporiadanie majetku manželov
  • Konanie o úprave styku s maloletými deťmi
  • Výživné
  • Medzinárodné aspekty rodinného práva (manželstvo, majetok, práva detí, adopcia)