Rodinné firmy, správa rodinného majetku

anthony-tran-rvdlDB1D68c-unsplash-min-min

V oblasti správy rodinného majetku a rodinných firem zajišťujeme poradenství především v oblasti:

  • komplexní právní podpory při podnikání, a to pro každý stupeň vývoje rodinné firmy
  • „Trustových“ služeb, zabezpečení správy, resp. řádného předání / prodeje rodinné firmy v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti či úmrtí zakladatele
  • efektivního řešení problematiky nástupnictví, generační výměna, asistence při prodeji
  • přípravy rodinné ústavy, dědické a korporátní uspořádání a nastavení správné „Family Business Governance“
  • vhodného řešení daňových aspektů a mezinárodních struktur

V českém prostředí vidíme v posledních letech zvýšený zájem o instituty správy cizího majetku jako jsou trusty a svěřenské fondy jako jedna z forem zajištění předání majetku z generace na generaci.

V souvislosti se správou cizího majetku poskytujeme klientům komplexní servis včetně poradenství v oblasti rodinného a dědického práva.