Rodinné podniky, správa rodinného majetku

anthony-tran-rvdlDB1D68c-unsplash-min-min

V oblasti správy rodinného majetku a rodinných podnikov poskytujeme poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Komplexná právna podpora podnikania v každej fáze rozvoja rodinného podniku
  • “Trustové” služby, ktoré zabezpečujú správu alebo riadny prevod/predaj rodinného podniku v prípade dlhodobej práceneschopnosti alebo úmrtia zakladateľa
  • Efektívne riešenie otázok nástupníctva, generačnej výmeny, pomoci pri predaji
  • Príprava rodinnej ústavy, dedičských a podnikových dohôd a nastavenie správneho “riadenia rodinného podniku”
  • Vhodné riešenie daňových aspektov a medzinárodných štruktúr

V českom prostredí sme v posledných rokoch zaznamenali zvýšený záujem o zahraničné inštitúty správy majetku, ako sú trusty a zverenecké fondy ako jedna z foriem zabezpečenia prevodu majetku z generácie na generáciu.

V súvislosti so správou zahraničného majetku poskytujeme našim klientom komplexné služby vrátane poradenstva v oblasti rodinného a dedičského práva.