Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace

saul-bucio-P5YN73KrUAA-unsplash-min

V oblasti řešení sporů se naše právní služby orientují především na:

  • zastupování v řízeních před českými, slovenskými a německými soudy v obchodních a obecných civilních sporech 
  • zastupování v řízeních o náhradě škody vůči státu z titulu nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu 
  • zastupování v rámci českých a mezinárodních rozhodčích řízení (RSHKAK, VIAC, ICC Paris, UNCITRAL nebo DIS)
  • národní a mezinárodní výkon rozsudků a rozhodčích nálezů
  • zastupování v rámci investičních arbitráží, uplatňování práv z mezinárodní ochrany investic 
  • mediační činnost – mimosoudního řešení sporů za účasti třetí, nezávislé osoby